Projektbeskrivning

Hur kan förtroende uppstå när AI inom vården förblir till stor del spekulativ? Och hur kan dialog över förtroende användas för att förbättra själva tekniken, såväl som identifiering av nya AI-tillämpningar inom vården som kan påskynda innovation för samhällets bästa?