Presentation

Min forskning har sin grund i teologisk etik och religionsfilosofi. Likt många andra forskare inom dessa forskningsområden, har jag diskuterat politiska frågeställningar. Jag har därmed kombinerat etiska och religionsfilosofiska diskurser och metoder med politisk filosofisk forskning. Som jag visar nedan undersökte jag under doktorandtiden hur en mera inkluderande offentlighet kunde föreställas i och med religioners förnyade synlighet. Jag erbjöd vidare konstruktiva förslag för hur en mera inkluderande offentlighet kunde föreställas.

Efter att jag avslutade mitt doktorandarbete, har jag utvecklat de teman och insikter som avhandlingsarbetet gav upphov till genom att utföra undersökningar i frågor som berör till exempel religionens offentliga ställning, politik, demokrati, mänskliga rättigheter och populism. Frågan om inkludering är fortfarande ett övergripande forskningsintresse, särskilt som den berör de marginaliserade och lidandes offentliga legitimitet.

Som ett led i det arbetet gav jag under våren 2023 ut boken #BlackLivesMatter: Cornel West om svart vrede, polisbrutalitet och en demokratisk kultur på Makadam förlag. Boken diskuterar varför, som Black Lives Matter-rörelsen hävdar, svarta liv inte påstås ha någon betydelse. För tillfället håller jag på att skriva boken Dirty Politics (arbetstitel) som behandlar den pågående flyktingkrisen i Europa samt högerpopulistismens retorik av smutskastning.

Jag har även fungerat som redaktör (tillsammans med universitetslektor Kamilla Skarström Hinojosa) för antologin Jesus och politiken (Makadam förlag, 2024). I boken diskuterar olika forskare hur globala och lokala konflikter inom politiska diskurser kan hanteras. Utifrån antagandet att Jesus fungerade som en politisk aktör, bidrar därmed forskarna med tankeväckande och upplyftande visioner om framtiden, samt praktiker som gör det möjligt att eftersträva den framtiden. Jag bidrar själv med två kapitel. I inledningskapitlet ”Vad skulle Jesus säga till Putin?”, skriven tillsammans med Skarström Hinojosa, visar vi hur det pågående kriget i Ukraina motiveras genom kristen teologi. I det andra kapitlet "Den våldtagne Jesus", skriven tillsammans med docent i psykologi Lisa Rudolfsson, tar vi fasta på forskning som hävdar att Jesus blef offer för sexuellt våld under korsfästelsen. Utifrån den forskningen utmanar vi sådana narrativ som porträtterar Jesus som en sorts handlingskraftig hjälte under korsfästelsen som villigt gick sitt lidande till mötes.

Ytterligare ett forskningsintresse berör undervisning i kontroversiella frågor. Ett av de övergripande teman som återkommer i min forskning är nämligen frågan om konflikt i det offentliga livet. I min forskning utgår jag från att det politiska livet handlar om att konfrontera konflikter mellan aktörer. Målet är däremot att finna teoretiska-strukturella ramar och visioner som möjliggör att dessa konfrontationer undviker antagonism. Jag upplever därför att min forskning har ett ”diplomatiskt” syfte, i och med att jag hoppas kunna erbjuda konstruktiva bidrag till hur offentliga konfrontationer kan utvecklas mot en fredlig riktning. En viktig fråga för mig är däremot hur en sådan konfrontation kan ske på ett sätt som ger prioritet till de marginaliserades och de lidandes intressen, i och med att de ständigt riskerar att bli förbisedda i politiska processer. Detta har även en koppling till undervisning i kontroversiella frågor, där hanteringen och bemötandet av konflikt i undervisningen blir en avgörande fråga.