Presentation

Mina forskningsområden berör bostadspolitiska skeenden, med fokus på hyresmarknad, kommunal styrning och bostadsojämlikhet.

Just nu arbetar jag med forskningsprojektet "Kommunal styrning och lokala hyresmarknader i förändring: medelstora kommuners strategier i mötet med fastighetsinvesterare", finansierat av Formas. Projektet syftar till att studera kommunal styrning i ljuset av fastighetsinvesterares etablering och agerande i medelstora kommuner. (2023-2025)

Jag arbetar även i ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet med Ida Borg (PI) och Eva Andersson om Renovering, utförsäljning och ombildning i hyressektorn (Vetenskapsrådet).

I min avhandling undersökte jag, med Malmös hyresmarknad som utgångspunkt, allmännyttans roll historiskt fram till idag men också hur privata hyresvärdars renoveringar för att uppgradera sina bostadsbestånd exemplifierar 'finansialisering' av bostäder i ett svenskt sammanhang. Jag undersökte även urbana omvandlingsprojekt, specifikt hur projektet 'Culture Casbah' väver samman bostadspolitiska och urban-politiska förändringar.

Tidigare har jag doktorerat i geografi med inriktning kulturgeografi vid Stockholms universitet, studerat kulturgeografi och humanekologi (BA) samt biblioteks- och informationsvetenskap (MA) vid Lunds universtitet.

Forskningsintressen: rental housing, public housing, renovations, the right to housing, local state, neoliberalism, financialization, political-economy; housing inequality

Tidigare projekt: "Utsatthet i longitudinella data: Ett geografiskt perspektiv." (Vetenskapsrådet. PI Eva Andersson. VR, Dr.nr 2020-01046, 2021-2023)