Fakta

Kontaktperson:
Jennie Gustafsson
Finansiär:
  • Formas
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • The Institute for Urban Research (IUR) Malmö University
  • Studies in housing and welfare (SBV) Malmö University
  • Centre for Local Government Studies (CKS) Linköping university
  • Institute for Housing and Urban Research Uppsala university
Projektperiod:
01 februari 2023 - 31 januari 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Kommuner interagerar alltmer med privata hyresaktörer i sin bostadsförsörjning och stadsplanering. Tidigare forskning har studerat hur dessa aktörers bostadsförvaltning i storstadsregionerna påverkar hyresgäster negativt, men vi saknar studier om hur kommuner bortom storstäderna interagerar med privata hyresaktörer, samt hur denna interaktion begränsar eller främjar kommuners arbete med bostads- och planeringsfrågor.

För att bidra med kunskap om hur styrning, bostadsbyggande och förvaltning sammanfaller med en hållbar utveckling av bostaden och staden är projektets syfte att studera kommunal styrning i ljuset av fastighetsinvesterares etablering och agerande i medelstora kommuner. Projektet kommer att använda kvalitativa metoder för att undersöka kommuners styrning av och interaktion med fastighetsinvesterare som köper och förvaltar hyresbostäder på lokala hyresmarknader i medelstora kommuner i Sverige. Då investerares ägande och förvaltning av hyresbostäder har blivit en integrerad del av kommuners bostadsförsörjning är det av särskild vikt att undersöka på vilket sätt detta sker. Därmed undersöker projektet hur medelstora kommuner förhåller sig till fastighetsinvesterare, samt hur dessa aktörer eventuell integreras med annan kommunal verksamhet, med nära band till sociala hållbarhetsfrågor. Projektet undersöker även de spänningar och motsättningar som uppstår i interaktionen mellan kommuner och fastighetsinvesterare, samt vad detta kan ha för konsekvenser för medborgare.