Presentation

Genom hela min karriär har jag haft en djup fascination för proteiners och peptiders aggregering och deras intrikata samband med olika fysiologiska och patologiska processer. För närvarande är min forskning inriktad på att utforska aggregering som en ny mekanism för värdens försvar, specifikt inom sammanhang av hudinflammation och sårläkning. Mitt huvudfokus ligger på att undersöka värdens försvarsegenskaper hos blodproteiner från apolipoprotein-familjen, med särskild tonvikt på apolipoprotein E, ofta förkortat som ApoE.

Våra forskningsresultat har avslöjat en hittills oupptäckt roll för ApoE, som innefattar aggregering av endotoxiner och bakterier. Denna anmärkningsvärda förmåga underlättar borttagning av bakterietoxiner och effektiv eliminering av mikrobiella hot. Dessutom antyder sambandet mellan värdens försvar och aggregering att ihållande inflammation kan störa den korrekta aktiveringen av dessa proteinbaserade försvarsvägar. Som ett resultat belyser vår forskning även det fascinerande samspel mellan antimikrobiella och amyloida peptider. Dessutom kommer det att förbättra vår förståelse för olika amyloidrelaterade sjukdomar som påverkar inte bara huden utan också andra organ, inklusive hjärnan.