Presentation

Johan Fhager är kliniskt verksam som leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och som sexolog, samt är utbildad socionom med masterexamen i socialt arbete. Tidigare har Johan studerat en psykosocialt utsatt grupp mäns livsvillkor och upplevda mansroll där fokus vilat på att återge deras upplevelser, exempelvis vid stigmatisering kopplat till att öppet leva i en samkönad kärleksrelation.
2018 antogs Johan som doktorand inom forskningsämnet vårdvetenskap. Forskningsfokus i avhandlingen är att undersöka hur personer som drabbats av fläckvis håravfall, alopecia areata, mår och hur de påverkas av tillståndet. Hypoteser finns men man vet inte säkert vad som orsakar och upprätthåller sjukdomen. Inom forskningsfältet är detta en hittills otillräckligt undersökt hårsjukdom.
Forskningsprojektets intention är främst att studera hur psykologiska, sociala och somatiska faktorer samverkar vid uppkomst och upprätthållande av sjukdomen alopecia areata. Intentionen är även att uppmärksamma och belysa vikten av omvårdnad av dessa individer.

Forskningsprojekt