Presentation

Docent och lektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen Barn-Utbildning-Samhälle, Fakulteten för Lärande och Samhälle.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen kretsar kring utbildning, fostran och medborgarskap i ett historiskt perspektiv. Jag har särskilt intresserat mig för utbildningsinstitutioner som en arena där barn och ungdomar observerats, klassificerats och formats på olika sätt. Inspirerad av Michel Foucault och governmentality-traditionen fokuserar jag på de olika vetanden, tekniker och praktiker som har växt fram i anslutning till utbildningsinstitutioner och pedagogiska program och dess konsekvenser för såväl individer som samhället i stort.

Publikationer

Axelsson, T., & Qvarsebo, J. (2024). "Telling a scientific story and governing the population: The Kallikak story and the historical mutations of the eugenic discourse". History of Psychology. Advance online publication.

Qvarsebo, Jonas & Axelsson (2022). Skola och medborgarfostran: mellan pedagogik, vetenskap och moral. Lund: Studentlitteratur

Qvarsebo, Jonas (2021), "The Historical Emergence of Modern Childhood", in Nikki Fairchild, Lacey Peters, Michelle Salazar Perez, Marek Tesar & Nicola Yelland (Eds.), The Sage Handbook of Global Childhoods, pp 130-141, Sage Publications Ltd. (UK).

Qvarsebo, Jonas (2021), "The Moral Regime of Norm Critical Pedagogics - New Ways of Governing the Swedish Pre-School Child". Critical Studies in Education, 62:2, 164-178, DOI: 10.1080/17508487.2019.1596961

Qvarsebo, Jonas (2018), "Fabricating and governing the Swedish school pupil: The Swedish post-war school reform and changing discourses of discipline and behaviour", Nordic Journal of Educational History, Vol. 5, No. 2 (2018), pp. 111-130

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2017), Maktens skepnader: Maktanalys i Foucaults anda, Lund

Qvarsebo, Jonas & Lalander, Philip (2016) "The Meaning and Performance of Punk in a Local Swedish Context, EDUCARE 2016:2

Qvarsebo, Jonas & Lalander, Philip (2014)* Punk i Peking: Motstånd, attityd och mening,* Malmö

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2014) "Lutherans, Value People or US Citizens? The Ever Present Dream of the Good Citizen", in Fejes, Andreas, Nicoll, Kathy (Red.) Confession, Education and Lifelong Learning, London

Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red.) (2014) *Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs *, Lund

Qvarsebo Jonas, Axelsson, Thom, Balldin, Jutta (2014) "Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs", i Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red.) *Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs *, Lund

Qvarsebo Jonas & Axelsson Thom (2014) "Värdegrund och livskunskap som styrningsteknologier", i Axelsson, Thom, Balldin, Jutta, Qvarsebo, Jonas (red.) Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs, Lund

Qvarsebo, Jonas (2013) “Konfessionella friskolor, religion och toleransens gränser”, i Lars Trägårdh, Hanna Hallin, Lars Skov Henriksen och Per Selle (red.), Civilsamhället klämt mellan stat och kapital, Stockholm

Qvarsebo, Jonas, “Swedish progressive school politics and the disciplinary regime of the school, 1946–1962: a genealogical perspective”, Paedagogica Historia: International Journal of the History of Education, Volume 49:2, 2013, p 217-235

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2011), ”Skapandet av den normala barndomen”, i Persson, Sven & Riddersporre, Bim (red.) Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år, Stockholm

Qvarsebo, Jonas & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2010), Från Storslagna visioner till professionell bedömning, Rapporter om utbildning, Malmö

Qvarsebo, Jonas (2010), ”Skola, fostran och styrning – några historiska linjer”, i Qvarsebo, Jonas & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2010), Från Storslagna visioner till professionell bedömning, Rapporter om utbildning, Malmö

Qvarsebo, Jonas & Axelsson, Thom (2010), ”Barndomens historiska framväxt”, i Persson, Sven & Riddersporre, Bim (red.) Utbildningsvetenskap för förskolan, Stockholm

Qvarsebo, Jonas (2009), ”Grundskolereformen och talet om differentieringen. Differentieringsfrågan och konstruktionen av barns och ungas olikheter”, i Lind, Judith et al (red.), Historien, barnen och barndomarna: Vad är problemet?, Linköping

Qvarsebo, Jonas (2007), "Skolaga, disciplin och historiens ironi. Vad hände med den progressiva visionen?", Locus, tidskrift för forskning om barn och ungdomar, nr 1-2, 2007

Qvarsebo, Jonas (2006), Skolbarnets fostran. Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962 (Diss.), Linköping.

Qvarsebo, Jonas, ”Hemmafruns sista suck”, Populär historia, nr 3, 2006.

Qvarsebo, Jonas (2006), ”Det önskvärda skolbarnet. Diskurser om barn och fostran i svensk Lärartidning 1946-1962”, i Normalitetens förhandling och förvandling. En antologi om barn, skola och föräldraskap, Lind, Judith (red.), Lund.

Judith Areschoug, Thom Axelsson, Thomas Dahl, Eva Gullberg, Anne-Li Lindgren, Cecilia Lindgren, Jonas Qvarsebo & Bengt Sandin, ”Childhood and the State – the State of Childhood”, Historisk tidskrift, nr 1, 2004.

Qvarsebo, Jonas, "En ny människa för en ny familj", Tvärsnitt: Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, nr 3, 2002.