Presentation

Jag forskar och undervisar främst inom fältet rumsliga perspektiv på idrott och fysisk aktivitet. Jag disputerade i kulturgeografi på Lunds universitet 2001. Sedan 2005 är jag verksam som lektor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och mycket av såväl min undervisning som forskning ligger i skärningspunkten mellan kulturgeografi och idrottsvetenskap. T ex är jag intresserad samspelet mellan urban utveckling och planering och olika (fysiska) aktiviteter, arenautveckling, idrott som en del av city marketing samt idrott och hållbar utveckling. Jag har under många år varit programansvarig för magister- och masterprogrammen i idrottsvetenskap och fr o m 2018 är jag inriktningsansvarig för sport management inom det idrottsvetenskapliga programmet.