Presentation

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, doktor i medicinsk vetenskap och docent i vårdvetenskap. Disputerade 2013 vid Lunds universitet med avhandlingen ”Participation in physical activity in relation to different life-change events”.

Tillhör forskargruppen PROHEQ (Promotion Health Equity) och forskningen fokuserar fysisk aktivitet, hälsopromotion, barns välbefinnande, äldres hälsa och migration. Handleder doktorander inom ett flertal områden såsom professionsutveckling, palliativ vård och existentiell ensamhet. Undervisar på sjuksköterskeprogrammet och mastersprogrammet i omvårdnad och är även programansvarig för sistnämnda.