Presentation

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare, doktor i medicinsk vetenskap och docent i vårdvetenskap. Hennes forskning fokuserar fysisk aktivitet, hälsopromotion, äldres hälsa och migration.