Presentation

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes forskning fokuserar fysisk aktivitet, hälsopromotion, äldres hälsa och migration och hon ingår i forskargruppen Promotion och Prevention vid Institutionen för vårdvetenskap.