Presentation

Om Klara

Klara Boije af Gennäs är doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet sedan september 2021. Hon är en del av forskarskolan Learning in Multicultural Societal Contexts. Hon har en BA i Sports Coaching och en MA från Göteborgs Universitet.

Forskning

Klara Boije af Gennäs forskning syftar till att öka kunskapen om idrottsrelaterade skador hos ungdomar. Klara fokuserar på ridsportskador med en tvärvetenskaplig forskningsansats som kombinerar sociologi, idrottsmedicin samt media och kommunikation.

För sin masteruppsats utvecklade Klara en analysprocedur med titeln "An interdisciplinary case analysis procedure: A pilot-studie" som belönades med pris för bästa masteruppsats vid SVEBI-konferensen 2019.

Nätverk och samarbeten

Medlem i forskargruppen HumSamKonstHäst och SCoPE.