Presentation

Klara är sedan september 2021 doktorand vid Malmö Universitet på Institutionen för Idrottsvetenskap. Hon är antagen som del av forskarskolan "Lärande i mångkulturella samhällskontexter". Klaras doktorandprojekt syftar till att undersöka överbelastningsskador bland unga ryttare ur ett interdisciplinärt perspektiv.