Om utbildningen

Vill du arbeta med fysisk aktivitet, idrott, hälsa och prestationsutveckling? Intresset för hälsa, fysisk aktivitet och träning växer. Genom att studera hos oss kan du vara med och driva, utveckla och påverka hälsa och fysisk aktivitet inom olika organisationer. Det kan handla om privata företag, kommuner, idrottsrörelsen, i samarbete med regionen och andra organisationer som jobbar med fysisk aktivitet och hälsa – lokalt, regionalt eller internationellt.

Inriktningen bygger på grundläggande kunskap om fysisk aktivitet och hälsa, men även aktuella samhällsutmaningar inom fältet. Möjligheter såväl som utmaningar är stora inom hälso- och idrottsfältet och efterfrågan på akademisk kompetens ökar inom hela arbetsmarknaden. Genom utbildningen får du en bred idrottsvetenskaplig kompetens, som ger många möjligheter i en växande arbetsmarknad med fysisk aktivitet och/eller idrott som gemensam nämnare.

Vårt idrottsvetenskapliga program är anpassat för arbete inom en varierad idrottsvetenskaplig arbetsmarknad med kurser som exempelvis idrottens styrning, inlärningspsykologi och gruppdynamik inom idrott och projektledning och entreprenörskap. Dessa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport Management. Inom inriktningen fysisk aktivitet och hälsa läser du dessutom kurser i bland annat fysiologi, anatomi och biomekanik, näringsfysiologi, träningslära, motions- och prestationspsykologi och coaching.

Utbildningen har såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig grund och hjälper dig att analysera och hitta lösningar på olika problem och utveckla dina förmågor i ledarskap och strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom området hälsa och idrott.

Detta är en inriktning av Idrottsvetenskapligt program

Vi arbetar nära din framtida arbetsmarknad genom olika nätverk såsom företag, föreningar och organisationer. Våra tidigare studenter (alumner) är en viktig del av vårt nätverk och bidrar med inspiration om hur de har lyckats. Under utbildningen finns många möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma, nätverksfrukostar, deltagande i konferenser och genom kursuppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Termin 5 tillbringar du på praktik under minst sex veckor ute i en organisation.

Vi har ett mycket stort nätverk av idrottsorganisationer på olika nivåer, inom olika delar av samhället. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar, stora som små, offentliga förvaltningar (ex. fritidsförvaltningar), idrottsförbund och idrottsföretag. Vårt nära samarbete med Malmö idrottsakademi kommer också våra studenter tillgodo, liksom våra internationella nätverk.

Exempel på jobb som tidigare studenter har eller har haft

Tidigare studenter i idrottsvetenskap vid Malmö universitet arbetar inom en rad olika branscher, till exempel distrikts- och riksidrottsförbund, kommuner, utbildning, marknad och event, gym- och tränarsektorn, projektledning och egna företag.

Några exempel på alla de jobb som tidigare studenter har eller har haft:

 • Företagsansvarig på Actic samt VD/Ägare på AllTheWay AB
 • Regional Manager, Fitness24Seven
 • Verksamhetschef Föreningsutveckling, RF-SISU Skåne
 • Förbundsjurist Riksidrottsförbundet
 • Kommunikatör på Svenska Triathlonförbundet
 • Parainnebandyansvarig på Svenska Innebandyförbundet
 • Evenemangskoordinator, Norrköpings Kommun
 • Enhetschef Fritidsförvaltningen, Malmö
 • Marketing Manager för Got Event/Gothenburg Horse Show
 • Idrottsforskare och lärare på Linnéuniversitetet
 • Utbildare på SportAdmin
 • Fysutvecklare i Evertons FC:s damlag i fotboll
 • Akademitränare i Kalmar FF
 • Personlig tränare, SATS
 • Kanslichef och ansvar för ekonomi, sponsorer, arrangemang i IFK Lund
 • Klubbchef i Malmö FBC
 • Sportchef World of Padel
 • Projektledare för konferens, kongress & sport på Malmö Arena
 • Projektledare SHL
 • Projektledare Ett steg framåt/Project leader CSR i Svenska Fotbollförbundet
 • Affärsutvecklare och Head of International Relations i Malmö FF
 • Kommunikationsansvarig i FC Rosengård
 • E-handelschef på Nike
 • Evenemangsansvarig LUGI Handboll
 • Receptionschef, inköps- & social media-ansvarig på Formtoppen i Höllviken

Att plugga i Malmö innebär att du är i en stad som är under ständig utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv för fysisk rekreation, träning och idrott. Malmö är en stad i förändring och erbjuder en spännande och utmanande miljö i en svensk-dansk storstadsregion.

Idrottsvetenskapen på Malmö universitet är en stark forsknings- och utbildningsmiljö och har en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor.

Termin 5 kan du välja att studera utomlands. Vi har många utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom olika ämnesområden. Detta ger dig internationella erfarenheter och möjlighet att spetsa din kompetens.

Termin 1 

Första terminen utvecklar du kunskap om vad idrottsvetenskap och universitetsstudier innebär, grundläggande kunskaper och färdigheter i fysiologi och träning samt idrottens roll i ett föränderligt samhälle.

Termin 2 

Andra terminen arbetar du med att utveckla kompetenser inom anatomi och biomekanik, motorisk kontroll och motorisk lärande, ledarskap och organisation samt inlärningspsykologi och gruppdynamik för att kunna arbeta med hälsa och fysisk aktivitet i olika grupper, organisationer och sektorer.

Termin 3 

Tredje terminen lär du dig att hantera olika metoder och skiva en uppsats inom ett ämne som du själv väljer. Därtill utvecklar du kunskap och färdigheter i att samla in data och analysera olika fysiologiska och psykometriska tester samt motions- och prestationspsykologiska aspekter kopplat till beteendeförändringar.

Termin 4 

Fjärde terminen utvecklar fördjupande färdigheter inom hälsa och träning och grundläggande kunskap om näringsfysiologi. Du får också kunskap om vad hållbar utveckling innebär inom idrottsfältet innebär.

Termin 5 

Femte terminen innehåller många praktiska moment och du arbetar i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer. Du genomför ett innovativt projektarbete och ett utvecklingsprojekt utifrån ett individperspektiv kopplat till fysisk aktivitet, prestation och coaching. Ett annat alternativ är att du väljer att studera utomlands under terminen.

Termin 6 

Sjätte terminen knyter du ihop din idrottsvetenskapliga kompetens. Terminen avslutas med att du genomför ett omfattande examensarbete inom ett ämne som du finner relevant. Detta ställer krav på att du samlar in och bearbetar mycket material. Därför inleds terminen med kurser i vetenskaplig metod och teori som du har nytta av när du genomför egna undersökningar.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

”Jag har haft stor nytta av kurserna”

Zakarias Rosberg arbetade som personlig tränare under den idrottsvetenskapliga utbildningen. Idag är han företagsansvarig på Actic.

”Jag har haft stor nytta av kurserna”

Zakarias Rosberg arbetade som personlig tränare under den idrottsvetenskapliga utbildningen. Idag är han företagsansvarig på Actic.

– Mitt val av utbildning grundade sig i mitt intresse för träning och hälsa. Det är en snabbt växande bransch och människor kommer alltid att behöva röra på sig.

Efter utbildningen gick resan in i yrkeslivet ganska fort. Zakarias arbetade som personlig tränare under de tre åren han studerade.

– Ungefär en månad efter examen fick jag jobb som platschef på ett större gym i Lund. Två år senare fick jag rollen som regionchef och nu arbetar jag som företagsansvarig ut mot våra företagspartners.

Zakarias har haft flera olika tjänster genom åren, eftersom han uppskattar variation.

– Jag har haft stor nytta av kurserna i till exempel organisation och ledarskap, Human Resource Management, marknadsföring och ekonomistyrning. Sedan har metodkurserna lärt mig en hel del om kritiskt tänkande, säger han.

Kontakt