Program, grundnivå
180 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 7 juni, 2026
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Vill du arbeta med fysisk aktivitet, hälsa och prestationsutveckling? Intresset för hälsa, fysisk aktivitet och träning bara växer. Genom att studera hos oss kan du vara med och driva, utveckla och påverka hälsa och fysisk aktivitet inom framtidens organisationer. Det kan handla om privata företag, kommuner, idrottsrörelsen och andra organisationer som jobbar med fysisk aktivitet och hälsa – lokalt, regionalt eller internationellt.

Inriktningen bygger på grundläggande kunskap om fysisk aktivitet och hälsa, men även aktuella utmaningar inom fältet. Möjligheter såväl som utmaningar är stora inom hälso- och idrottsfältet och efterfrågan på akademisk kompetens ökar inom alla arbetsmarknader.

Programmet och inriktningen innehåller kurser i fysiologi, anatomi och biomekanik, näringsfysiologi, träningslära, idrottspsykologi och coaching, organisation och styrning, ledarskap, projektledning, entreprenörskap, metod med mera. Vissa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport Management.

Utbildningen har såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig grund och hjälper dig att analysera och hitta lösningar på olika problem och utvecklar dina förmågor i ledarskap och strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom området hälsa och idrott.

Vi arbetar nära din framtida arbetsmarknad genom olika nätverk såsom företag, föreningar och organisationer. Våra alumner är en viktig del av vårt nätverk och bidrar med inspiration om hur de har lyckats. Under utbildningen finns många möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma, nätverksfrukostar, deltagande i konferenser och genom kursuppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Termin 5 tillbringar du på praktik under minst sex veckor ute i en organisation.

Vi har ett mycket stort nätverk av idrottsorganisationer på olika nivåer, inom olika delar av samhället. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar, stora som små, offentliga förvaltningar (ex. fritidsförvaltningar), idrottsförbund och idrottsföretag. Vårt nära samarbete med Malmö idrottsakademi kommer också våra studenter tillgodo, liksom våra internationella nätverk.

Att plugga i Malmö innebär att du är i en stad som är under ständig utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv för fysisk rekreation, träning och idrott. Malmö är en stad i förändring och erbjuder en spännande och utmanande miljö i en svensk-dansk storstadsregion.

Idrottsvetenskapen på Malmö universitet är en stark forsknings- och utbildningsmiljö och har en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor.

Termin 5 kan du välja att studera utomlands. Vi har många utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom olika ämnesområdet. Detta ger dig internationella erfarenheter och möjlighet att spetsa din kompetens.

Termin 1 (höst)

Första terminen utvecklar du kunskap om vad idrottsvetenskap och universitetsstudier innebär, grundläggande kunskaper och färdigheter i fysiologi och träning samt idrottens roll i ett föränderligt samhälle.

Kurser:

 • Att studera idrottsvetenskap
 • Idrott, fysisk aktivitet och hållbar utveckling
 • Fysiologi och träning

Termin 2 (vår)

Andra terminen arbetar du med att utveckla kompetenser inom anatomi och biomekanik, motorisk kontroll och motorisk lärande, ledarskap och organisation samt inlärningspsykologi och gruppdynamik för att kunna arbeta med hälsa och fysisk aktivitet i olika grupper, organisationer och sektorer.

Kurser:

 • Idrottens styrning
 • Anatomi och biomekanik
 • Inlärningspsykologi och gruppdynamik i idrott
 • Motorisk kontroll och motoriskt lärande

Termin 3 (höst)

Tredje terminen lär du dig att hantera olika metoder och skiva en uppsats inom ett ämne som du själv väljer. Därtill utvecklar du kunskap och färdigheter i att samla in data och analysera olika fysiologiska och psykometriska tester samt motions- och prestationspsykologiska aspekter kopplat till beteendeförändringar.

Kurser:

 • Introduktion till vetenskaplig metod
 • Självständigt arbete
 • Mätmetoder och utvärdering 
 • Sport och medier

Termin 4 (vår)

Fjärde terminen utvecklar fördjupande färdigheter inom hälsa och träning och grundläggande kunskap om näringsfysiologi. Du får också kunskap om vad hållbar utveckling innebär inom idrottsfältet innebär.

Kurser:

 • Idrottens organisation och ledarskap
 • Hälsa, näringsfysiologi och träning
 • Idrott, fysisk och hållbar utveckling

Termin 5 (höst)

Femte terminen innehåller många praktiska moment och du arbetar i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer. Du genomför ett innovativt projektarbete och ett utvecklingsprojekt utifrån ett individperspektiv kopplat till fysisk aktivitet, prestation och coaching. Ett annat alternativ är att du väljer att studera utomlands under terminen.

Kurser:

 • Entreprenörskap och projektledning inom idrott
 • Fysisk aktivitet, prestation och coaching

Termin 6 (vår)

Sjätte terminen knyter du ihop din idrottsvetenskapliga kompetens. Terminen avslutas med att du genomför ett omfattande examensarbete inom ett ämne som du finner relevant. Detta ställer krav på att du samlar in och bearbetar mycket material. Därför inleds terminen med kurser i vetenskaplig metod och teori som du har nytta av när du genomför egna undersökningar.

Kurser:

 • Metodologiska perspektiv på idrottsvetenskap
 • Teoretiska perspektiv på idrottsvetenskap
 • Examensarbete i idrottsvetenskap
 

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

”Jag har haft stor nytta av kurserna”

Zakarias Rosberg arbetade som personlig tränare under den idrottsvetenskapliga utbildningen. Idag är han företagsansvarig på Actic.

”Jag har haft stor nytta av kurserna”

Zakarias Rosberg arbetade som personlig tränare under den idrottsvetenskapliga utbildningen. Idag är han företagsansvarig på Actic.

– Mitt val av utbildning grundade sig i mitt intresse för träning och hälsa. Det är en snabbt växande bransch och människor kommer alltid att behöva röra på sig.

Efter utbildningen gick resan in i yrkeslivet ganska fort. Zakarias arbetade som personlig tränare under de tre åren han studerade.

– Ungefär en månad efter examen fick jag jobb som platschef på ett större gym i Lund. Två år senare fick jag rollen som regionchef och nu arbetar jag som företagsansvarig ut mot våra företagspartners.

Zakarias har haft flera olika tjänster genom åren, eftersom han uppskattar variation.

– Jag har haft stor nytta av kurserna i till exempel organisation och ledarskap, Human Resource Management, marknadsföring och ekonomistyrning. Sedan har metodkurserna lärt mig en hel del om kritiskt tänkande, säger han.

”Jag var förbundskapten för landslaget i karate”

Efter det idrottsvetenskapliga programmet började Anders Håkansson jobba som personlig tränare på SATS i Malmö. Han blev sedan regiontränare inom karate och startade upp karate på Malmö idrottsgymnasium.

”Jag var förbundskapten för landslaget i karate”

Efter det idrottsvetenskapliga programmet började Anders Håkansson jobba som personlig tränare på SATS i Malmö. Han blev sedan regiontränare inom karate och startade upp karate på Malmö idrottsgymnasium.

– Min enda elev blev flerfaldig svensk och nordisk mästare. Jag startade samtidigt en enskild firma och började åka ut mycket till klubbar för att utbilda och föreläsa.

Anders landade sedan på SATS och började som förbundskapten för landslaget i karate. Han startade också upp en sportsektion på ett gym i Malmö, där han tränade lag från Malmö Redhawks och HK Malmös elitserielag.

– Sedan flyttade jag från Malmö till Skurup och startade upp en Crossfit-sektion på ett gym. 2016 startade jag upp idrottsfysiologiskt center i Skurup, där jag nu arbetar med rehabilitering, gruppträning och träning för idrottare, säger han.

Kontakt