Om utbildningen

Vill du arbeta med fysisk aktivitet, idrott, hälsa och prestationsutveckling? Intresset för hälsa, fysisk aktivitet och träning växer. Genom att studera hos oss kan du vara med och driva, utveckla och påverka hälsa och fysisk aktivitet inom olika organisationer. Det kan handla om privata företag, kommuner, idrottsrörelsen, i samarbete med regionen och andra organisationer som jobbar med fysisk aktivitet och hälsa – lokalt, regionalt eller internationellt.

Inriktningen bygger på grundläggande kunskap om fysisk aktivitet och hälsa, men även aktuella samhällsutmaningar inom fältet. Möjligheter såväl som utmaningar är stora inom hälso- och idrottsfältet och efterfrågan på akademisk kompetens ökar inom hela arbetsmarknaden. Genom utbildningen får du en bred idrottsvetenskaplig kompetens, som ger många möjligheter i en växande arbetsmarknad med fysisk aktivitet och/eller idrott som gemensam nämnare.

Vårt idrottsvetenskapliga program är anpassat för arbete inom en varierad idrottsvetenskaplig arbetsmarknad med kurser som exempelvis idrottens styrning, inlärningspsykologi och gruppdynamik inom idrott och projektledning och entreprenörskap. Dessa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Sport Management. Inom inriktningen fysisk aktivitet och hälsa läser du dessutom kurser i bland annat fysiologi, anatomi och biomekanik, näringsfysiologi, träningslära, motions- och prestationspsykologi och coaching.

Utbildningen har såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig grund och hjälper dig att analysera och hitta lösningar på olika problem och utveckla dina förmågor i ledarskap och strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom området hälsa och idrott.

Detta är en inriktning av Idrottsvetenskapligt program

Vi arbetar nära din framtida arbetsmarknad genom olika nätverk såsom företag, föreningar och organisationer. Våra tidigare studenter (alumner) är en viktig del av vårt nätverk och bidrar med inspiration om hur de har lyckats. Under utbildningen finns många möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma, nätverksfrukostar, deltagande i konferenser och genom kursuppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. Termin 5 tillbringar du på praktik under minst sex veckor ute i en organisation.

Vi har ett mycket stort nätverk av idrottsorganisationer på olika nivåer, inom olika delar av samhället. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar, stora som små, offentliga förvaltningar (ex. fritidsförvaltningar), idrottsförbund och idrottsföretag. Vårt nära samarbete med Malmö idrottsakademi kommer också våra studenter tillgodo, liksom våra internationella nätverk.

Exempel på jobb som tidigare studenter har eller har haft

Tidigare studenter i idrottsvetenskap vid Malmö universitet arbetar inom en rad olika branscher, till exempel distrikts- och riksidrottsförbund, kommuner, utbildning, marknad och event, gym- och tränarsektorn, projektledning och egna företag.

Några exempel på alla de jobb som tidigare studenter har eller har haft:

 • Företagsansvarig på Actic samt VD/Ägare på AllTheWay AB
 • Regional Manager, Fitness24Seven
 • Verksamhetschef Föreningsutveckling, RF-SISU Skåne
 • Förbundsjurist Riksidrottsförbundet
 • Kommunikatör på Svenska Triathlonförbundet
 • Parainnebandyansvarig på Svenska Innebandyförbundet
 • Evenemangskoordinator, Norrköpings Kommun
 • Enhetschef Fritidsförvaltningen, Malmö
 • Marketing Manager för Got Event/Gothenburg Horse Show
 • Idrottsforskare och lärare på Linnéuniversitetet
 • Utbildare på SportAdmin
 • Fysutvecklare i Evertons FC:s damlag i fotboll
 • Akademitränare i Kalmar FF
 • Personlig tränare, SATS
 • Kanslichef och ansvar för ekonomi, sponsorer, arrangemang i IFK Lund
 • Klubbchef i Malmö FBC
 • Sportchef World of Padel
 • Projektledare för konferens, kongress & sport på Malmö Arena
 • Projektledare SHL
 • Projektledare Ett steg framåt/Project leader CSR i Svenska Fotbollförbundet
 • Affärsutvecklare och Head of International Relations i Malmö FF
 • Kommunikationsansvarig i FC Rosengård
 • E-handelschef på Nike
 • Evenemangsansvarig LUGI Handboll
 • Receptionschef, inköps- & social media-ansvarig på Formtoppen i Höllviken

Att plugga i Malmö innebär att du är i en stad som är under ständig utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv för fysisk rekreation, träning och idrott. Malmö är en stad i förändring och erbjuder en spännande och utmanande miljö i en svensk-dansk storstadsregion.

Idrottsvetenskapen på Malmö universitet är en stark forsknings- och utbildningsmiljö och har en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor.

Termin 5 kan du välja att studera utomlands. Vi har många utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom olika ämnesområden. Detta ger dig internationella erfarenheter och möjlighet att spetsa din kompetens.

Termin 1 

Första terminen utvecklar du kunskap om vad idrottsvetenskap och universitetsstudier innebär, grundläggande kunskaper och färdigheter i fysiologi och träning samt idrottens roll i ett föränderligt samhälle.

Termin 2 

Andra terminen arbetar du med att utveckla kompetenser inom anatomi och biomekanik, motorisk kontroll och motorisk lärande, ledarskap och organisation samt inlärningspsykologi och gruppdynamik för att kunna arbeta med hälsa och fysisk aktivitet i olika grupper, organisationer och sektorer.

Termin 3 

Tredje terminen lär du dig att hantera olika metoder och skiva en uppsats inom ett ämne som du själv väljer. Därtill utvecklar du kunskap och färdigheter i att samla in data och analysera olika fysiologiska och psykometriska tester samt motions- och prestationspsykologiska aspekter kopplat till beteendeförändringar.

Termin 4 

Fjärde terminen utvecklar fördjupande färdigheter inom hälsa och träning och grundläggande kunskap om näringsfysiologi. Du får också kunskap om vad hållbar utveckling innebär inom idrottsfältet innebär.

Termin 5 

Femte terminen innehåller många praktiska moment och du arbetar i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer. Du genomför ett innovativt projektarbete och ett utvecklingsprojekt utifrån ett individperspektiv kopplat till fysisk aktivitet, prestation och coaching. Ett annat alternativ är att du väljer att studera utomlands under terminen.

Termin 6 

Sjätte terminen knyter du ihop din idrottsvetenskapliga kompetens. Terminen avslutas med att du genomför ett omfattande examensarbete inom ett ämne som du finner relevant. Detta ställer krav på att du samlar in och bearbetar mycket material. Därför inleds terminen med kurser i vetenskaplig metod och teori som du har nytta av när du genomför egna undersökningar.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Varje dag försöker vi skapa en meningsfull fritid för alla"

Frida Lundhs stora intresse för idrott och folkhälsa blev avgörande för hennes val av idrottsvetenskapligt program. – Jag ville studera något som jag redan hade ett stort intresse för och där jag visste att jag kan jobba med något som gör skillnad, säger hon.

"Varje dag försöker vi skapa en meningsfull fritid för alla"

Frida Lundhs stora intresse för idrott och folkhälsa blev avgörande för hennes val av idrottsvetenskapligt program. – Jag ville studera något som jag redan hade ett stort intresse för och där jag visste att jag kan jobba med något som gör skillnad, säger hon.

– Sporten har funnits genom hela mitt liv, både som aktiv och som supporter, och detta är något som jag vill att fler ska kunna ta del av. Därför visste jag att jag också ville arbeta inom idrottsrörelsen på ett eller annat sätt och tyckte att det var bra att det var en bred utbildning. Det var även väldigt flexibelt och det fanns mycket tid att knyta kontakter och få arbetslivserfarenhet inom idrottsrörelsen under och efter studietiden.

Vad lär ni er på utbildningen i stora drag?

Massor! Allt ifrån projektledning till fysiologi. Att både få det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga perspektivet i olika frågor har gett mig en bred förståelse för komplexa frågor och en möjlighet att se saker ur olika perspektiv.

Jag tog även chansen att arbeta som SI-ledare för studenter, vilket jag också lärde mig väldigt mycket av och en bra erfarenhet att ha när man ska ut i arbetslivet.

Använd studietiden till att knyta kontakter och få erfarenheter

Frida Lundh

Finns det möjlighet att specialisera sig under utbildningen?

Mitt bästa tips är att fundera över vad du vill arbeta med i framtiden och se till att nischa dig åt något område under de tre åren som du studerar. Det är en bred utbildning, vilket såklart är både en fördel och nackdel. Det är inte det enklaste att komma ut i arbetslivet om du inte har en ”plan”, men du kommer ha otroligt mycket valmöjligheter om du är driven och målmedveten.

Se till att använda studietiden till att knyta kontakter och få erfarenheter – det finns ett otroligt stort utbud inom idrottslivet i hela Sverige. Använd det på bästa sätt för att skaffa kontakter och erfarenhet inom olika områden. Du kan också alltid välja några enstaka kurser utifrån dina egna intressen och de flesta arbeten som du gör under studietiden kan du själv välja ämne på.

Hur ser ditt uppdrag på Svenska Parasportförbundet ut?

Jag har haft två olika roller under mina tre år hos Svenska Parasportförbundet. Jag började som projektmedarbetare och är idag verksamhetsutvecklare inom vårt uppdrag ”Kompetenslyftet” som vi har fått från Riksidrottsförbundet. Kompetenslyftet innebär ett riktat stöd till specialidrottsförbund för att utveckla och stärka sin parasportverksamhet.

Mina arbetsuppgifter varierar, men kan innebära bland annat dialog med specialidrottsförbunden, koordinera riktade insatser som är kompetenshöjande för specialidrottsförbunden, fungera som processtöd och arbetsleda vår kompetenspool som består av åtta processtödjare.

Vad ger dig störst utmaning i ditt jobb?

Att tillgängliggöra idrottsrörelsen för våra tre målgrupper: personer med rörelsenedsättning, personer med synnedsättning och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta är personer som oftast står väldigt långt ifrån ett aktivt liv och har sämre hälsa än övriga befolkningen.

Varje dag försöker vi skapa en meningsfull fritid för alla genom olika uppdrag, insatser och projekt, men också i det dagliga arbetet tillsammans med alla våra medlemsföreningar runtom i Sverige. Det är en bred målgrupp och vi arbetar med allt från bredd till elit, från rekryteringsläger till Paralympics, vilket såklart alltid är en utmaning.

Har du tankar om framtiden och hur du vill utvecklas i ditt arbete?

Jag älskar mitt jobb och känner verkligen att jag har hittat rätt! Självklart vill man alltid utvecklas och hitta nya lösningar på problem, och det känner jag att jag får möjlighet till i mitt arbete.

Hilding Rönn är gym- & träningsansvarig och PT på Friskis&Svettis

– Sedan barnsben har mitt intresse för idrott och rörelse alltid varit stort. Från att vara aktiv inom fotboll och hockey under ungdomsåren började intresset för gym och träningsverksamheten ta en allt större roll i vardagen. Jag visste att detta var ett forum jag verkligen ville arbeta inom.

Hilding Rönn är gym- & träningsansvarig och PT på Friskis&Svettis

– Sedan barnsben har mitt intresse för idrott och rörelse alltid varit stort. Från att vara aktiv inom fotboll och hockey under ungdomsåren började intresset för gym och träningsverksamheten ta en allt större roll i vardagen. Jag visste att detta var ett forum jag verkligen ville arbeta inom.

Drygt sex månader efter mina studier på Malmö universitet står jag med en heltidsanställning på Friskis&Svettis Kristianstad som gym- och träningsansvarig och PT. Mitt mål gick i uppfyllelse.

Utbildningen gav mig många byggstenar för att skapa den ledarrollen jag ville ta med mig in i yrkeslivet.

Hilding Rönn

Under mina studier på det idrottsvetenskapliga programmet fick jag möjligheten att utveckla en bred kompetens inom idrottsfältet. Inte bara hur dagens idrott är uppbyggt, utan även hur den vävs samman i samhället. Denna kunskap har gett mig en större förståelse för hur mitt nuvarande arbete speglas i samhället.

I mina studier på det idrottsvetenskapliga programmet valde jag inriktningen fysisk aktivitet och hälsa. Detta gav mig ytterligare möjligheter att fördjupa min kunskap hur kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Även hur jag kan utvecklas som coach var en stor del av utbildningen och gav mig många byggstenar för att skapa den ledarrollen jag ville ta med mig in i yrkeslivet.

Friskis&Svettis har en stor roll i dagens samhälle med drygt 400 000 medlemmar på över 150 orter. Vår grundidé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Det som gör oss väldigt speciella är också att Friskis&Svettis är en ideell organisation. Fokuset ligger på att vara tillgängliga för alla, precis som andra ideella organisationer där medlemmarna står i fokus. 

Idag arbetar jag med tre huvudområden på Friskis&Svettis Kristianstad:

 • Gymansvarig, ser till att inköp av ny utrustning görs med huvudmål att uppfylla medlemmarnas efterfrågan.
 • Träningsansvarig, är ansvarig i processen för att utbilda nya ledare samt följa upp nuvarande ledare och lägga upp ett schema över våra drygt 100 pass i veckan, som ger möjlighet till träning för medlemmarna.
 • Personlig träning, där jag och en kollega skapar förutsättningar för medlemmar att utvecklas samt ger kunskap kring vilka övningar och redskap som passar just individen i fråga.

Arbetsuppgifterna i mitt arbete är väldigt varierande och ger möjlighet till personlig utveckling, vilket är något jag hela tiden eftersträvar även efter studierna.

Det idrottsvetenskapliga programmet på Malmö universitet ger dig möjligheten att utvecklas och ta ett kliv in eller nästa steg inom idrottsbranschen. Med en konkret och tydlig målsättning ger programmet dig byggstenarna du behöver för att öka din kompetens inom det område du är mest intresserad inom.

Sandra Krugly fortsatte sin resa genom en internationell masterutbildning

Efter att ha avslutat min gymnasieutbildning var jag osäker på min framtida karriärväg, men en sak var säker: min passion för idrott och hälsa skulle vara central i mitt yrkesliv. Detta ledde mig till att söka till idrottsvetenskapligt program med inriktning fysisk aktivitet och hälsa. Mitt intress...

Sandra Krugly fortsatte sin resa genom en internationell masterutbildning

Efter att ha avslutat min gymnasieutbildning var jag osäker på min framtida karriärväg, men en sak var säker: min passion för idrott och hälsa skulle vara central i mitt yrkesliv. Detta ledde mig till att söka till idrottsvetenskapligt program med inriktning fysisk aktivitet och hälsa. Mitt intresse för träning, kost och välbefinnande, kombinerat med en vetenskaplig nyfikenhet, gav mig snabbt en djupare förståelse för dessa ämnen.

Jag var ivrig att utforska möjligheterna att engagera mig i universitetets aktiviteter genom volontärarbete, studentjobb och att delta vid evenemang. Erfarenheterna gav mig chansen att arbeta som SI-ledare för studenter, forskningsassistent och studentmedarbetare. Att arbeta vid universitetet som student tillät mig att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna genom att undervisa och arbeta med databearbetning.

Jag fortsatte min resa genom en internationell masterutbildning inom idrottsvetenskap med inriktning på fysiologi och medicin. Under utbildningen kunde jag bygga vidare på de kunskaper jag fått på Malmö universitet, särskilt inom fysiologiska och epidemiologiska forskningsmetoder.

Idag arbetar jag på Institutionen för idrottsvetenskap och polisprogrammet vid Malmö universitet, där jag undervisar i kurser med fokus på fysiologi, hälsa och träning. En del av min tjänst är att vara testledare för polisutbildningens fysiska tester, där jag stöttar blivande poliser att förbereda sig inför och klara av testerna. Jag har även utbildat mig inom högskolepedagogik för att utvecklas i min roll som undervisande lärare.

Min grundutbildning gav mig goda förutsättningar för fortsatta studier inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap, med fokus på idrotts- och hälsorelaterade ämnen. Denna utbildning har inte bara utrustat mig med en god förståelse för vetenskapliga principer, utan också med förmågan att tillämpa både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Kontakt