Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024

Om utbildningen

Vill du arbeta med att leda och utveckla idrottsverksamheter? Genom att studera hos oss kan du vara med och driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter i idrottsföreningar, idrottsförbund, företag, kommuner och andra idrottsrelaterade organisationer – lokalt, regionalt eller internationellt. Det idrottsvetenskapliga programmet bygger på aktuella fenomen och trender inom sportens värld. Idrottens möjligheter och utmaningar är stora och den idrottsrelaterade arbetsmarknaden växer hela tiden.

Inriktningen innehåller kurser i sport marketing, företagsekonomi, idrottsevent och turism, arenautveckling, mediekunskap, organisation, styrning, ledarskap, idrottsjuridik, idrottspolitik, idrottspsykologi, hållbar utveckling, projektledning, entreprenörskap, metod med mera. Utbildningen har en samhällsvetenskaplig grund och hjälper dig att utveckla kompetenser och förmågor i strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område. Vissa kurser läser du ihop med den idrottsvetenskapliga inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa. Som student hos oss arbetar du nära idrottens olika aktörer.

Det här är en programinriktning av Idrottsvetenskapligt program

Vi arbetar nära din framtida arbetsmarknad genom olika nätverk såsom företag, föreningar och organisationer. Våra alumni-studenter är en viktig del av vårt nätverk och bidrar med inspiration om hur de har lyckats. Under utbildningen finns många möjligheter att knyta kontakter med arbetslivet genom gästföreläsningar, besök från yrkesverksamma, nätverksfrukostar, deltagande i konferenser och genom kursuppgifter kopplade till externa organisationer i form av uppdrag och analyser av organisationers verksamhet. I termin 5 tillbringar du minst sex veckor ute i en organisation (praktik). 

Vi har ett mycket stort nätverk av idrottsorganisationer på olika nivåer, inom olika delar av samhället. Som exempel kan nämnas idrottsföreningar (stora som små), offentliga förvaltningar (exempelvis fritidsförvaltningar), idrottsförbund och idrottsföretag. Vårt nära samarbete med Malmö idrottsakademi kommer också våra studenter tillgodo, liksom våra internationella nätverk.

Att plugga i Malmö innebär att du är mitt i en levande idrottsstad, med allt från framgångsrik elitfotboll till streetsport och spontanidrott. Malmö är en stad i förändring och erbjuder en spännande och utmanande miljö i en svensk-dansk storstadsregion.

Idrottsvetenskapen på Malmö universitet är en stark forsknings- och utbildningsmiljö och har en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor.

Termin 5 kan du välja att studera utomlands. Vi har många utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen, som erbjuder kurser inom olika ämnesområdet. Detta ger dig internationella erfarenheter och möjlighet att spetsa din kompetens.

Termin 1 (höst)

Första terminen utvecklar du kunskap om vad idrottsvetenskap och universitetsstudier innebär, idrottens roll i ett föränderligt samhälle, samt grundläggande kunskaper och färdigheter i sport management och marketing.

Kurser:

 • Att studera idrottsvetenskap
 • Idrott, fysisk aktivitet och hållbar utveckling
 • Introduktion till sport management
 • Marknadsföring inom sport

Termin 2 (vår)

Andra terminen arbetar du med att utveckla kompetenser inom ekonomi, juridik, ledarskap, organisation och idrottspsykologi för att kunna arbeta med idrottsfrågor i olika organisationer, sektorer och grupper.

Kurser:

 • Idrottens organisation och ledarskap
 • Idrottens ekonomi och finansiering
 • Inlärningspsykologi och gruppdynamik i idrott
 • Idrottsjuridik I

Termin 3 (höst)

Tredje terminen lär du dig att hantera olika metoder och skiva en uppsats inom ett ämne som du själv väljer. Därtill utvecklar du kunskap om olika miljöer för idrott och fysisk aktivitet, arbetar med att göra egna analyser och planeringsförslag, granskar idrottens roll i olika medier samt lär dig att kommunicera.

Kurser:

 • Introduktion till vetenskaplig metod
 • Självständigt arbete
 • Idrottens rum och arenor
 • Sport och medier

Termin 4 (vår)

Fjärde terminen utvecklar för fördjupande färdigheter inom juridik och verksamhetsstyrning. Du får också kunskap om vad hållbar utveckling innebär och genomför en hållbarhetsanalys av ett idrottsprojekt.

Kurser:

 • Idrottens styrning
 • Idrottsjuridik II
 • Idrottens verksamhetsstyrning
 • Idrott, fysisk och hållbar utveckling

Termin 5 (höst)

Femte terminen innehåller många praktiska moment och du arbetar i nära samarbete med idrottsrelaterade organisationer. Du genomför ett innovativt projektarbete och ett utvecklingsprojekt med koppling till idrotten som en del i en växande upplevelseindustri (med fokus på idrottsevenemang). Ett annat alternativ är att du väljer att studera utomlands under terminen.

Kurser:

 • Entreprenörskap och projektledning inom idrott
 • Idrott, evenemang och turism

Termin 6 (vår)

Sjätte terminen knyter du ihop din idrottsvetenskapliga kompetens. Terminen avslutas med att du genomför ett omfattande examensarbete inom ett ämne som du finner relevant. Detta ställer krav på att du samlar och bearbetar mycket material. Därför inleds terminen med kurser i vetenskaplig metod och teori som du har nytta av när du genomför egna undersökningar.

Kurser:

 • Metodologiska perspektiv på idrottsvetenskap
 • Teoretiska perspektiv på idrottsvetenskap
 • Examensarbete i idrottsvetenskap

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Eller

Grundläggande behörighet + Engelska B + Matematik B + Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A6b/6b

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Utbildning viktigt för Malmö FF:s klubbdirektör

MFF:s klubbdirektör Niclas Carlnén har under tiden som klubbdirektör för FC Rosengård och VD i Malmö FF under flera år samarbetat med studenter från Idrottsvetenskapliga programmet. Utbildning är mycket viktigt även i idrottens värld, anser Niclas Carlnén

Utbildning viktigt för Malmö FF:s klubbdirektör

MFF:s klubbdirektör Niclas Carlnén har under tiden som klubbdirektör för FC Rosengård och VD i Malmö FF under flera år samarbetat med studenter från Idrottsvetenskapliga programmet. Utbildning är mycket viktigt även i idrottens värld, anser Niclas Carlnén

– Utbildning är jätteviktigt. Att man kan omsätta teoretisk kunskap till praktik. Det ger ett försteg jämfört med andra i samma ålderskategori. Sedan hänger mycket även på den erfarenhet man tillägnar sig efterhand, säger Niclas Carlnén.

Bidrar till professionalitet

Som klubbdirektör i FC Rosengård, har han vunnit tre SM-guld i Damallsvenskan på fyra år och tagit laget till Champions League. Numera är Niclas VD i Malmö FF. Han har flera gånger varit och berättat om sina erfarenheter för idrottsvetarstudenter, och han har haft många studenter som både arbetat och gjort praktik i föreningarna. Niclas Carlnén tycker att studenternas kunskaper bidrar till att göra föreningsarbetet mer professionellt.

Andra synvinklar jätteviktigt

– Studenter har genomfört många olika projekt hos oss. Uppgifter de fått från skolan men också konkreta uppgifter från oss kring marknadsföring och strategiarbete.

Det finns studenter som efter utbildningen fått såväl extrajobb som fast anställning i FC Rosengård och Malmö FF. Niclas Carlnén sätter stort värde på utbytet med Idrottsvetenskapliga institutionen.

– Det är jätteviktigt för oss att få input från andra människor som ser saker på ett annat sätt än vi gör själva. Vi går kanske kvar i samma spår, och det är bra att bli tvingad att tänka till en gång till ibland, säger han. När vi skulle byta namn och profil i LdB fick studenterna komma med förslag på namn och logga. Ibland har vi anammat deras förslag eller gjort varianter på det. Jag skulle säga att de deltagit i alla delar utom i själva spelet på plan, säger Niclas Carlnén.

Peter jobbar som spelaragent

Den egna hockeykarriären tog slut i förtid. Peter Nilsson sadlade om, började plugga idrottsvetenskap och jobbar nu som agent med att hjälpa andra hockeyspelare få en bra karriär. Utbildningen ger honom trygghet i arbetet och större trovärdighet.

Peter jobbar som spelaragent

Den egna hockeykarriären tog slut i förtid. Peter Nilsson sadlade om, började plugga idrottsvetenskap och jobbar nu som agent med att hjälpa andra hockeyspelare få en bra karriär. Utbildningen ger honom trygghet i arbetet och större trovärdighet.

Med en bakgrund som hockeyspelare på elitnivå och med meriter från juniorlandslaget och allsvenskt spel i HV71, ville Peter gärna stanna kvar inom idrotten när skador satte slut för den egna karriären. Tipset att utbilda sig fick han från andra agenter.

Finns med hela vägen

– Jag visste inte precis vad jag vill jobba med, men jag kunde ju idrott och hockey och tänkte att mina erfarenheter tillsammans med en utbildning skulle bli en bra kombination.

Efter examen jobbar Peter Nilsson som Certified Player Agent på agenturen A.M.A Sports Agency, som representerar idrottare inom olika områden men framförallt elitishockeyspelare. Där gjorde han också sin praktik under utbildningen. Som agent hjälper han spelare från ungdomsåren genom hela karriären med allt från kontraktsförhandlingar till försäkringsfrågor, juridik och ekonomi.

Kan sätta sig in i klienternas situation

– Det är otroligt kul att få jobba med spelare på elitnivå med ett sådant driv och att få vara en del av deras framgång.  Genom att jag spelat själv kan jag sätta mig in i mina klienters situation på ett annat sätt. Men det är mycket resor och inga 40-timmarsveckor, säger han.

Från utbildningen minns Peter Nilsson bra föreläsare och många intressanta diskussioner som utmanade många gamla sanningar.

– Vi fick lära oss att problematisera och ifrågasätta varför saker är som de är. Idrottsrörelsen och föreningslivet är väldigt konservativt - man gör saker som man alltid gjort. Det var jättenyttigt.

Vilken nytta har du av utbildningen till idrottsvetare i ditt arbete?

– Förutom formella kunskaper i till exempel idrottsjuridik ger det mig en väldig trovärdighet gentemot klienter och klubbar. Det måste man ha i mitt yrke. Det är många gamla hockeyspelare som blir agenter, men de har ingen utbildning och ingen juridisk kunskap när de sitter och förhandlar om miljonkontrakt. Utbildningen blir en kvalitetssäkring - ”han kan det här”, säger Peter Nilsson.

Kontakt