Presentation

Malin Lindberg är gästprofessor i social innovation vid Malmö universitet 2023-2026. Hon är även professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, samt affilierad professor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld högskola i Stockholm. Hennes forskning handlar om hur innovationer och organisationer kan utvecklas på ett inkluderande och socialt hållbart sätt. Hon studerar särskilt nytänkande lösningar på samhällsutmaningar, i den ideella, offentliga och privata sektorn. Genom en deltagande forskningsansats - där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen - bidrar hennes forskning till både vetenskaplig och praktisk utveckling.