Presentation

Min doktorsavhandling fokuserar på arbetsmarknadsprojekt i Malmö som samfinansieras av Europeiska socialfonden. Projekten syftar till att bidra till ekonomisk tillväxt och social sammanhållning genom att rikta sig till så kallade ekonomiskt svaga grupper, och vissa geografiska områden och deras invånare, och göra dem till föremål för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Intervjuer, texter och visuella representationer utgör de huvudsakliga empiriska komponenterna. Teoretiskt använder jag teman som politik, rum, governmentalitet och postkolonialism. Mitt huvudintresse är att undersöka olika aspekter av hur "sunt förnuft" skapas genom artikulation, visualisering och beräkning, och vilka konsekvenser detta sätt att styra har för dem som deltar i projekten, men även för samhället och möjligheten att förändra det.