Presentation

Doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa vid lärarutbildningar. Studien är ett aktionsforskningsprojekt och undersöker friluftsliv på lärarutbildningen.

Adjunkt i idrottslära med fokus på friluftsliv, lek, simning. Friluftslärare. Förskollärare med inriktning Lek Idrott Rörelse.

Magisteruppsats 2017 "Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv" som också finns som artikel på idrottsforum.org

Konferensrapport från Brittish Educational Research association-conference 2022 finns på idrottsforum.org