Presentation

Doktorand i Forskarskolan i idrottsdidaktik för lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa vid lärarutbildningar. Studien undersöker friluftsliv på lärarutbildningen. Adjunkt i idrottslära med fokus på friluftsliv, lek, simning. Friluftslärare. Förskollärare med inriktning Lek Idrott Rörelse.

Magisteruppsats 2017 "Idrottslärarstudenters berättelser om möten med friluftsliv" som också finns som artikel på idrottsforum.org