Presentation

Jag är intresserad av frågor om makt och ojämlikhet. Dessa frågor står i fokus i min forskning om funktionshinder och arbetsliv.

I det pågående projektet Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga (finansierat av FORTE 2019-2023) är syftet att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning. I tidigare studier har jag undersökt erfarenheter och perspektiv på att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen och i min avhandling utforskade jag vad som händer när personer som fått en stroke ska försöka återgå till arbete.

Meriter

Undervisning