Presentation

Jag forskar om funktionshinder och arbetsliv. För närvarande studerar jag hur brukarnärapersonal på LSS-boenden arbetar praktiskt med att upptäcka, se och tolka smärta hos personer med funktionsnedsättningar som medför svårigheter att själv förmedla smärta (studien finansieras av Craafordska stiftelsen).

Jag arbetar även på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap med att kartlägga och sammanställa forskning om hindrande och främjande mekanismer i arbetsmiljön för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

I tidigare studier har jag undersökt erfarenheter och perspektiv på att framträda med dolda funktionsnedsättningar på arbetsplatsen och i min avhandling utforskade jag vad som händer när personer som fått en stroke ska försöka återgå till arbete.

I projektet Nödvändighet eller (o)möjlighet – entreprenörskap och egenföretagande bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga (finansierat av FORTE 2019-2023) var syftet att identifiera och förstå etableringsmotiv och de faktorer som inverkar på förutsättningarna för egenföretagande hos personer med funktionsnedsättning.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Meriter

Undervisning