Presentation

Marie Leijon är fil.doktor och docent i pedagogik samt lektor i högskolepedagogisk utveckling.