Presentation

Marie Torstensson Levander är professor i Hälsa & Samhälle med inriktning mot kriminologi. Hon disputerade i sociologi vid Stockholms universitet 1987, blev docent i sociologi (Stockholms universitet) 1994, befordrad till professor i socialt arbete m inriktning kriminologi 2007 och erhöll professuren i hälsa & samhälle 2009. Marie Torstensson Levander har tidigare bedrivit forskning vid Polishögskolans forskningsenhet (1987-1998), Umeå universitet (1999-2001) och Linnéuniversitet (2002-2004). Hennes forskningsområden rör bl.a kriminella karriärer, longitudinella studier, komparativa studier, könsskillnader och brott, polisen och brottslighet, brott i stadsmiljö, brott och trygghet och brottsprevention. Hon är forskningsledare för det longitudinella och komparativa projektet MINDS (The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study) och tillsammans med professor Per-Olof Wikström det VR-finansierade projektet *When violence becomes an acceptable action alternative. An analytic criminology approach to advance our understanding of the causes of violent crime and its prevention.