MT

Marie
Torstensson Levander
Seniorprofessor

email icon marie.torstensson.levander@mau.se
phone icon 040-6657961

location Kriminologi


Mer om min forskning

Presentation

Marie Torstensson Levander är professor i Hälsa & Samhälle. Undervisar i kriminologi. Forskningsinriktning: könsskillnader och brott,psykisk ohälsa & brott, longitudinella studier, stadsmiljö, brott och trygghet, brottsprevention.