Presentation

Jag arbetar som universitetsadjunkt inom digital provkonstruktion. Arbetet är en del av utvecklingen av det nationella provet i historia.

Jag är även doktorand i historia och historiedidaktik och forskar där om historieämnets och historieundervisningens digitalisering.