Presentation

Min forskning ligger inom fältet fastighetsvetenskap-fastighetsrätt, med fokus på köp och förmedling av fastigheter och bostäder.

Även om jag är förankrad i rättsvetenskapen, präglas min syn på forskningen av behovet av rättens kontextualisering, dvs. att rätten måste studeras och förstås i ljuset av den kontext där den ska tillämpas. På så sätt synliggörs rättens roll i olika delar av samhällslivet - här särskilt fastighets- och bostadsmarknaden - samtidigt som den rättsliga analysen får en större grad av precision och samhällsförankring.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.