De stora byggstenarna som finns i utbildningen; juridik, ekonomi, byggteknik och psykologi tycker jag är en bra grund att ha med i bagaget. Det är när man gör sin praktik man lär sig om hur mäklandet fungerar i praktiken.

Emelie Nilsson, tidigare student

Om utbildningen

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som krävs för registrering som fastighetsmäklare. Programmet har ett nära samarbete med fastighetsbranschen, vilket ger dig möjlighet att skapa värdefulla kontakter under hela din utbildning.

Med kunden i fokus och tvärvetenskaplig inriktning för utbildningen samman kunskaper från teknik, ekonomi, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Du får mångsidig förståelse för fastighetsrelaterade yrken och får lära dig ta dig an branschens utmaningar utifrån olika perspektiv. Samtidigt utvecklar du din professionella identitet som fastighetsförmedlare. 

Programmets upplägg

Flera av programmets kurser är framtagna i samråd med branschen. Huvudområdet Fastighetsvetenskap är tvärvetenskapligt uppbyggt och för samman kunskaper från olika discipliner: byggteknik, ekonomi, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Fastighetsvetenskap berör hur vi planerar och bygger hus, men även hur fastigheter bildas, förvaltas, värderas och förmedlas. Under utbildningen får du ta dig an ämnet utifrån olika perspektiv så som social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Du får även nyansera fastighetsmäklaryrket utifrån ett jämställdhetsperspektiv och arbetsmiljö.

Internationella perspektiv genomsyrar hela utbildningen för att förbereda dig för en global arbetsmiljö. Kurserna bedrivs på svenska och engelska, och använder både svensk- och engelskspråkig kurslitteratur.  Femte terminen ges helt på engelska för att du ska få en god förståelse för engelska termer och processer inom fastighetsbranschen.

Programmet avslutas med att du skriver din kandidatuppsats i Fastighetsvetenskap.

Lärande

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former. Du utvecklar förmåga och vana att arbeta självständigt och i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeten, samt har en nära anknytning till forskning inom fastigheter och urban utveckling.

Programmet har en nära samverkan med fastighetsbranschen och du börjar bygga ditt nätverk redan under dina studier. Du som student får ta del av ett stort kontaktnät och träffa personer genom projekt, studiebesök och gästföreläsningar. När du går på programmet får du även tillfälle att träffa branschens representanter och knyta egna kontakter genom att delta i arbetsmarknadsdagen, FastighetsExpo.

Under utbildningen kan du välja en praktikkurs för att få yrkeserfarenhet. För att kunna registreras som fastighetsmäklare krävs förutom teoretiska kurser också praktik hos en registrerad fastighetsmäklare. Genom programmets praktikkurs får du möjlighet att göra fem veckors praktik redan under dina studier.

Fastighetsförmedling ger dig en bred kompetens, som är intressant för dina framtida arbetsgivare. Den vanligaste arbetsgivaren är ett fastighetsmäklarföretag, men du kan även använda din kunskap och kompetens i andra fastighetsrelaterade yrken.

Du får också behörighet att läsa vidare på avancerad nivå, exempelvis mastersprogrammet Urban Business and Development – Real Estate and Transport vid Malmö universitet.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

”Under utbildningen kom vi tidigt i kontakt med potentiella arbetsgivare”

Mathilda Blomberg jobbar som fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Malmö. Hon tog examen i fastighetsförmedling på Malmö Universitet våren 2020, men hade redan under utbildningen gjort praktik och blivit anställd på sin nuvarande arbetsplats. Jobbet som fastighetsmäklare har...

”Under utbildningen kom vi tidigt i kontakt med potentiella arbetsgivare”

Mathilda Blomberg jobbar som fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Malmö. Hon tog examen i fastighetsförmedling på Malmö Universitet våren 2020, men hade redan under utbildningen gjort praktik och blivit anställd på sin nuvarande arbetsplats. Jobbet som fastighetsmäklare har gett henne ett varierande arbete, trevliga kollegor och möjligheten att vägleda och hjälpa människor att köpa och sälja sina bostäder – vilket ofta kan vara en känslomässig process.

Hur kan en dag se ut i ditt arbete?   

Mina arbetsdagar ser ganska olika ut från vecka till vecka, vilket var väldigt viktigt för mig när jag funderade på vad jag ville utbilda mig till. Generellt jobbar jag måndag till fredag och har visningar på söndagar. En arbetsdag kan bestå av administrativa uppgifter på kontoret, där jag exempelvis skriver objektsbeskrivningar, svarar på mejl, håller i en budgivning eller bokar möten. Andra dagar är jag ute på kundmöten, fotografering av bostäder som ska säljas, visning av bostäder som är till salu eller besiktning av hus som sålts. 

Vem passar som fastighetsmäklare? 

En ödmjuk vinnarskalle! Jag skulle säga att man kommer långt med ett glatt humör, en positiv attityd och envishet. Arbetet består väldigt mycket av kundkontakt där man träffar människor i olika skeden i livet. Vissa är glada och förväntansfulla för att de ska flytta tillsammans med sin partner eller köpa större. Andra har kanske precis förlorat någon de älskar eller står inför en skilsmässa. Sedan skulle jag också säga att det är bra att vara flexibel. Det kan ibland vara avgörande för en affär om man kan boka in ett möte på kort varsel, hålla en extra visning eller skriva kontrakt en ledig kväll.

Hur ser kopplingen ut mellan programmet och arbetslivet?

Under utbildningen kom vi tidigt i kontakt med potentiella arbetsgivare på byråer, vilket jag uppskattade väldigt mycket! På så sätt var det lätt att få en bild av hur olika byråer arbetar, var man kunde tänka sig söka praktik och så småningom jobb. Företag inom fastighetsbranschen är ofta positiva till att anställa studenter för extrajobb som kundvård eller visningshjälp. Det är ett bra sätt att få ihop praktiktimmar och skapa sig en uppfattning om hur jobbet fungerar. Då har man också förberett sig väl för när det är dags att kasta sig ut i arbetslivet.

Programmet som öppnar dörrar: Mäklaryrket och bred arbetsmarknad i fokus

Ola Jingryd är programansvarig på Fastighetsförmedling. Han berättar om programmets kombination av mäklaryrket och akademiska kunskaper som skapar flexibilitet för studenter att trivas inom mäklarbranschen och närliggande sektorer.

Programmet som öppnar dörrar: Mäklaryrket och bred arbetsmarknad i fokus

Ola Jingryd är programansvarig på Fastighetsförmedling. Han berättar om programmets kombination av mäklaryrket och akademiska kunskaper som skapar flexibilitet för studenter att trivas inom mäklarbranschen och närliggande sektorer.

Vad lär man sig på programmet?

Under utbildningen lär du dig den teoretiska delen som krävs för att bli fastighetsmäklare. Vi lägger stort fokus på kundmöten, försäljning och marknadsföring, vilket är kärnkompetens för en mäklare. Du läser också klassiska discipliner så som juridik, nationalekonomi, företagsekonomi, psykologi och byggteknik.

Egentligen allt som har med stadsutveckling, företagande och fastigheter att göra kommer in naturligt i utbildningen. Visst har vi stenhårt fokus på sälj och marknadsföring, men som mäklare behöver man mer än det. Exempelvis är juridik en viktig del eftersom mäklare i Sverige har ett stort ansvar att sköta de juridiska delarna av en fastighetsaffär. Något som sköts av jurister i många andra länder.

Varför ska man välja att läsa Fastighetsförmedling på Malmö universitet?

Programmet har ett unikt upplägg där du både lär dig mäklaryrket och får akademiska kunskaper. Vi jobbar ständigt med att utbildningen ska hålla hög kvalitet på båda spåren. Så fort det kommer in nya teoretiska krav för mäklarregistreringen tar vi in det i utbildningen.

Vad är fördelen med att läsa ett tvärvetenskapligt program inom Fastighetsförmedling?

Efter avslutat program får du en kandidatexamen i Fastighetsvetenskap. Genom att ha en akademisk utbildning har du frihet att själv välja vad du ska använda den till. Många som läser programmet vill bli mäklare, men du har också möjligheten att söka dig till andra roller i närliggande sektorer så som bank, finans och bygg. Jag vet många av våra alumner som börjat som mäklare för att sedan testa andra yrkesroller inom exempelvis byggbranschen. Vi rustar våra studenter med kunskap som gör dem attraktiva i mäklarbranschen, men också på en bred arbetsmarknad.  

Vem passar för denna utbildning?

Utbildningen passar den som vill bli mäklare eller helt enkelt tycker det är kul med fastigheter och bostäder. Men den passar även de som är intresserade av juridik, ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi och byggnadsteknik. 

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se