Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar sammanfattande och fördjupade kunskaper om de juridiska problem som vanligen uppkommer eller skulle kunna uppkomma under förmedlingsprocessen, främst ifråga om bostadsfastigheter och bostadsrätter.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp

FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp

OL301F Grundläggande psykologi - mänskliga möten, 7,5 hp

FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp

JU303F Bostadsrätt, 5 hp

Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt