Pål Brunnström

Pål
Brunnström
Forskarassistent

email icon pal.brunnstrom@mau.se
phone icon 040-6657217

location Urbana studier


Mer om min forskning

Presentation

Forskare på Institutet för studier i Malmös historia, disputerade nyligen vid Historiska institutionen i Lund på avhandlingen "Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939".