Presentation

Pål Brunnström är forskare och lärare vid Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Malmö universitet och även kopplad till Institutet of Urban Research. Han har forskat om svenska kapitalägares konstruktioner av klass och genus i sin avhandling, samt forskar och undervisar om Malmös historia, arbetarrörelsens historia och urbanhistoria. Pål forskar även om migration och rasism, och är just nu involverad i ett större europeiskt samarbete för att undersöka flykting- och arbetskraftsmigration under decennierna efter andra världskriget, och hur olika europeiska städer svarade upp mot detta. Nyligen utkom antologin "Queera historier från Malmö", producerad i samverkan med aktivister och organisationer inom Malmös HBTQI-miljöer och som Pål varit redaktör för.