Fakta

Kontaktperson:
Pål Brunnström
Finansiär:
  • Malmö stad kulturförvaltningen
Ansvarig vid Mau:
Pål Brunnström
Projektperiod:
01 december 2023 - 31 december 2025

Om projektet

De första muslimerna som mer varaktigt bosätter sig i Sverige kommer tillsammans med Karl XII efter dennes misslyckade fälttåg mot Ryssland och den efterföljande vistelsen i det Osmanska riket och kalabaliken i Bender. De som följde honom var fordringsägare, personer som lånat ut pengar till kungen, och som nu ville se till att han faktiskt betalade tillbaka. Gruppen bosatte sig i Karlshamn i Blekinge och fick inte röra sig fritt i Sverige, men åtminstone någon sägs ha besökt Lunds universitetsbibliotek för att läsa böcker på arabiska. Den muslimska gruppen reste dock hem när skulderna till slut reglerades – vissa fick vänta så länge som åtta år på att kungen skulle betala vad han var skyldig. Det ska dröja fram till 1900-talet innan det etableras en stadigvarande muslimsk befolkning i Sverige, och år 1930 fanns det troligtvis bara ett par muslimer i Sverige, 1950 var de uppskattningsvis runt 500 och i början av 1970-talet 9 000. I början bosätter sig de flesta i Stockholm, men över tid ökar den muslimska närvaron även i andra delar av landet. En stor del av ökningen kom genom invandring från Turkiet, dåvarande Jugoslavien och Nordafrika.

Syfte

I det här projektet undersöker vi hur den muslimska närvaron sett ut i Malmö under perioden fram till 1990. Eftersom Malmö är en stad som attraherar mycket arbetskrafts migration från 1945 och framåt är det troligt att det då också kommer muslimer, exempelvis i grupperna som kommer från dåvarande Jugoslavien. Vi undersöker de föreningar och organisationer som byggts av muslimer liksom byggnader, företag och kulturyttringar. Fokus är både på religiösa och ickereligiösa kulturella praktiker och företeelser, och vi inkluderar även personer som är sekulära men har en muslimsk identitet.

Etisk prövning

Projektet kommer att genomgå etisk prövning genom Etikmyndigheten innan genomförande.

Projekt i samverkan

Projektet sker i samverkan mellan Malmö universitet, Institutionen för Urbana studier och Malmö stad, Stadsarkivet (Kulturförvaltningen), samt i dialog med idéburna organisationer i Malmö som organiserar muslimer. Projektet leds av en projektledare för Malmö stad och en från Malmö universitet. Projektet ska resultera i en kartguide med platser, händelser och personer som kan knytas till Malmö, samt en förstudie över Malmös muslimers historia. Avsikten med projektet är att utgöra startpunkt för ett större forskningsarbete kring Malmös muslimers historia.