Presentation

Patricia Staaf, fil lic. i svenska språket. Föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap. Adjunkt i svenska som andraspråk. Ordförande i det nationella nätverket för breddad rekrytering: INCLUDE Intresseområden: Högskolepedagogisk utveckling, virtuell och fysisk lärandemiljö, Breddad rekrytering,Inkluderande undervisning, Introduktion till akademiskt skrivande First-year-exeprience,