PB

Patrik
Berander
Universitetslektor

email icon patrik.berander@mau.se
phone icon 040-6657622

location Institutionen för datavetenskap och medieteknik


Mer om min forskning

Presentation

Patrik Berander är universitetslektor i Datavetenskap. Patrik har en doktorsexamen i Programvaruteknik från Blekinge Tekniska Högskola, där han genomförde sin forskning i samarbete med Ericsson i Karlskrona. Patrik har även en bakgrund som affärsutvecklare, produktchef och utvecklingsansvarig från TeliaSonera. Patrik undervisar framförallt inom innovation och entreprenörskap och är en del av [Storm](http://storm.mah.se).