Presentation

Robin Ekelund är historiker och jobbar under 2019 och 2020 med ett postdoc-projekt finansierat av Crafoordska stiftelsen. Projektet heter "History online. On the production of historical knowledge in digital communities" och dess syfte är att undersöka hur historisk kunskap produceras av en historieintresserad allmänhet på Facebook.

Ekelund disputerade 2017 på doktorsavhandlingen "Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods". I denna studerar han den nutida modscenen i Sverige och hur denna skapar förbindelser med det 1960-tal då modstilen hade sitt ursprung. Studien bygger i huvudsak på ett etnografiskt fältarbete bestående av intervjuer och observationer. Härmed bidrar avhandlingen med kunskap och perspektiv på nutida historiebruk inom ett populär- och retrokulturellt sammanhang.

Under hösten 2018 arbetade Ekelund med ett kortare postdok-projekt som handlar om killars erfarenheter av feminism och feministiskt engagemang. Projektet kommer att publiceras i form av en artikel i ett temanummer om män och maskuliniteter, hösten 2020 i tidskriften Culture Unbound.