Presentation

Jag är doktorand i global politik sedan februari 2019 vid institutionen för Globala Politiska Studier. Jag har en master i Social Studies of Gender med en major i kulturgeografi från Lunds Universitet. I mitt doktorandprojekt skriver jag om rörelsen för reproduktiv rättvisa och aborträtt på Irland med fokus på translokalitet, solidaritet och kunskapsproduktion. Mina forskningsintressen är reproduktiv rättvisa, sexuella och reproduktiva rättigheter, politisk organisering, sociala rörelser, transnationell feminism, dekolonialitet och svart feminism.

Utöver doktorandstudierna och undervisning i genusvetenskap har jag arrangerat workshopar om antirasistisk feministisk metodologi och pedagogik och reproduktiv rättvisa genom den genusvetenskapliga forskargruppen och forskningsplattformen REDEM - Rethinking Democracy vid Malmö universitet.