Presentation

Jag är doktorand och arbetar med ett Demand Responsive Public Transport-projekt (DRT) under ledning av Åse Jevinger och Jan Persson. Arbetsuppgifterna innebär matematisk modellering och simulering av DRT.