Presentation

Thom Axelsson är fil dr i tema barn, docent i utbildningsvetenskap, forskar kring barndom och skola ur ett historiskt perspektiv. Han har intresserat sig för hur skolan har kategoriserat och sorterat sina elever efter begåvning. I första hand är det de processer, i vilka vissa elever har avskilts från folkskolan normalklasser, som stått i centrum. Teoretisk inspiration har hämtats från Michel Foucault och Mitchell Dean, vilket har inneburit fokus på de kunskaper, tekniker och styrningsformer som växt fram i anslutning till skolväsendet.