TA

Thom
Axelsson
Docent

email icon thom.axelsson@mau.se
phone icon 040-6658645

location Institutionen för barndom, utbildning och samhälle


Mer om min forskning

Presentation

Thom Axelsson är fil dr i tema barn, docent i utbildningsvetenskap, forskar kring barndom och skola ur ett historiskt perspektiv. Han har intresserat sig för hur skolan har kategoriserat och sorterat sina elever efter begåvning. I första hand är det de processer, i vilka vissa elever har avskilts från folkskolan normalklasser, som stått i centrum. Teoretisk inspiration har hämtats från Michel Foucault och Mitchell Dean, vilket har inneburit fokus på de kunskaper, tekniker och styrningsformer som växt fram i anslutning till skolväsendet.