Presentation

Jag är disputerad i idrottsvetenskap inriktning pedagogik. Min forskning korsar dansstudier, idrottsstudier och utbildningsstudier. Särskilt fokus riktas mot estetiska perspektiv, meningsskapande och upplevelser av rörelser. Jag var prefekt för institutionen för idrottsvetenskap mellan 2017-2022. Jag är styrelseledamot i Malmö idrottsakademi samt projektledare för Riksidrottsuniversitet (RIU) vid Malmö uniiversitet.

Sedan 2022 är jag vicedekan vid fakulteten Lärande och samhälle med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. I den rollen leder jag fakultetens utbildningsråd. Jag är ordförande för grund- och ämneslärarprogramnämnd samt leder KVALUV (kvalitet i utbildningsvetenskaplig kärna). Jag representerar fakulteten i Beredning för utbildning (BU) samt i Rådet för globalt engagemang.