Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

I kursen utforskar studenten utmaningsbaserat lärande och tillämpad teater i relation till dramapedagogik. I kursen behandlas demokratiska processer och verktyg för research samt hur förståelse för projektdeltagares livsvärldar kan utvecklas.

Studenterna ges möjlighet att vidareutveckla sitt ledarskap genom att planera, dokumentera och genomföra ett projekt från idé till presentation.

Kursen innehåller akademiskt skrivande i form av en projektrapport som innebär ett prövande av hur teori och empiri kan gestaltas med olika dramapedagogiska verktyg.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS282F Dramapedagogik II (godkänd) och KS283F Dramapedagogik III (genomgången) eller KS113F Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt