Om kursen

En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att initiera, planera och genomföra projekt. Kursen behandlar bland annat projektledning, projektkoordinering och innovation, grupprocesser och grupputveckling, projektets inre processer och relation till omvärlden och grundläggande organisationsteori. Teorin kopplas samman med praktiskt genomförande i ett konkret projekt som löpande utvecklas genom hela kursen.

Du kommer få en förståelse för projektledningens oförutsägbarhet och komplexitet och hur du på bästa sätt bemöter detta genom ledning och samarbete i grupp där olika kompetenser finns representerade.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

En utbildning som förbereder dig för verkligheten

Madeleine Thorell jobbade i butiksbranschen när hon bestämde sig för att hon ville byta riktning. Det som lockade var en internationell arbetsmarknad och ett yrke med flexibilitet och varierande arbetsuppgifter, vilket gjorde att hon till slut valde projektledning. Med tidigare utbildning i bagaget...

En utbildning som förbereder dig för verkligheten

Madeleine Thorell jobbade i butiksbranschen när hon bestämde sig för att hon ville byta riktning. Det som lockade var en internationell arbetsmarknad och ett yrke med flexibilitet och varierande arbetsuppgifter, vilket gjorde att hon till slut valde projektledning. Med tidigare utbildning i bagaget, en kandidat inom Textilt retail management och en magister inom Ledarskap och management, ville hon utöka sina kunskaper inom ledning, koordination och projektarbeten. Kursen kändes då som ett bra komplement till hennes tidigare studier.

Vad lär man sig på utbildningen?

Som kursnamnet lyder lär vi oss om grunder till projekt och projektledning, men också om hur grupper fungerar, rollerna i grupper och vikten av mångfald för att lyckas i ett projektarbete. Just nu lär vi oss om organisationer och organisering – dess innebörd, uppbyggnad och historik, för att få en förståelse för den verklighet som vi kommer möta efter kursens avslut. Vi tittar också på organisationer från ett historiskt genusperspektiv.

Under Delmoment 2 i kursen behandlas gruppsykologi, grupproller, konflikter, perspektiv och analysering av grupparbeten och temaarbeten, vilket jag har tyckt varit mycket intressant. Under kursens gång har vi ett projektarbete som vi arbetar med parallellt. Vi lär oss då att praktiskt använda den teoretiska kunskap vi lär oss under kursen. Mitt projekt är i anslutning till Musikhjälpen – En värld utan barnarbete, som jag planerar och dokumenterar tillsammans med fyra andra studenter. Vi ska anordna aktiviteter och samla in pengar i förmån till Musikhjälpen. Projektet har gjort att jag lärt mig mer om mig själv och hur jag fungerar i olika grupper och sammanhang.

Vilket är än så länge ditt bästa minne från studietiden?

När jag fick ett aha-moment under en av våra hemtentor och allt bara klickade. Bitarna föll på plats och jag kände "fasiken vad roligt detta är". Jag kommer också ta med mig många goda diskussioner och samtal med klasskompisarna som har gett insikter, perspektiv och skratt. 

Vad vill du göra i framtiden?

Jag hoppas kunna arbeta i ett internationellt företag, där jag kan få nyttja min fulla potential och bidra till en god stämning. Just nu satsar jag på att hitta ett jobb som projektkoordinator inom spelbranschen eller hållbara konsumtionsprojekt.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se