Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 14 januari 2024
Ansök senast 17 april
Anmäl dig via antagning.se
Distans | eftermiddag | 50%
28 augusti 2023 - 2 juni 2024
Ansök senast 17 april
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur ledarskap och samarbete i organisationer påverkas av ekonomiska, politiska, psykologiska och sociologiska faktorer. Kursen är tvärvetenskaplig, och undersöker hur organisationer fungerar och förändras och hur detta påverkar både individen, organisationen och samhället. Du får diskutera och reflektera över frågor som har betydelse för ledarskap och organisation, som exempelvis etiska frågor i ledningsarbete.

Din framtida karriär

Utbildningen passar dig som arbetar med, eller vill arbeta med, ledarskap och verksamhetsutveckling. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap för att arbeta med frågor som rör ledarskap, medarbetarskap och samverkan inom organisationer.

 

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

”En utbildning för dig som vill utvecklas och ta dig ann nya utmaningar”

För Andreas Bhatti har det alltid varit viktigt att vara öppen för ny kunskap. Med en bakgrund som ämneslärare har han under sin karriär också arbetat bland annat som förstelärare, samordnare och universitetsadjunkt. Han valde att studera Ledarskap och organisation vid sidan av sitt arbete, och har...

”En utbildning för dig som vill utvecklas och ta dig ann nya utmaningar”

För Andreas Bhatti har det alltid varit viktigt att vara öppen för ny kunskap. Med en bakgrund som ämneslärare har han under sin karriär också arbetat bland annat som förstelärare, samordnare och universitetsadjunkt. Han valde att studera Ledarskap och organisation vid sidan av sitt arbete, och har efter examen börjat rollen som undervisningsråd på Skolverket. För honom har erfarenheten från studierna bidragit till att se sitt arbete från ett nytt perspektiv.

Varför valde du utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av utveckling av skolan. När jag hittade utbildningen så tänkte jag att det kunde öppna dörrar till andra roller inom skolvärlden och ge möjligheten att kunna jobba med det större sammanhanget. Efter att ha läst den första kursen valde jag att fortsätta och det mynnade ut i att jag tog examen inom Ledarskap och organisation. Jag jobbade heltid under hela utbildningen, men valde att lägga tid på studierna eftersom det var otroligt givande att ta del av erfarenheter hos människor som jobbar i andra organisationer och höra exempel på hur andra arbetar. Det ger inblick i andra världar, ökar förståelsen och ger nya perspektiv.

Jag har även tidigare fördjupat mig i frågor om ledarskap, till exempel inom processledning och coachning. Fördelen med denna utbildning är att du får en bredare förståelse. Du kan använda din kunskap i ledningsarbete, verksamhetsutveckling och ditt chefskap, men det handlar om mycket mer än att bara bli en bättre chef. Du får en större förståelse för ledarskap, organisation och vad som gör att saker fungerar och inte fungerar på olika plan.

På vilket sätt har utbildningen hjälpt dig i ditt nuvarande arbete?

Under studierna har vi fått se på organisationer och hur de ser olika ut beroende på vilken kontext de verkar i. Som student får du titta närmare på vilka strukturer som styr organisationer och vad det är som möjliggör förändringsarbete och vilka motkrafter som kan finnas i olika sammanhang. Det har gett mig nya verktyg att se på saker. Skolvärlden, som jag verkar i, ser exempelvis helt annorlunda ut än andra företag och organisationer som kan ha en annan och mer hierarkisk uppbyggnad. Samtidigt får skolvärlden sina styrdokument från staten som påverkar hur vi organiserar oss. Då behövs kunskap i hur man arbetar med det; hur man samlar in synpunkter och behandlar dem så att det är demokratiskt ordnat och att man följer strukturerna på ett korrekt sätt. Jag tycker det är otroligt spännande att arbeta med organisation på den statliga nivån och då är det bra med kunskap och erfarenhet av att se på ledarskap och organisation på ett större plan vilket bland annat denna utbildningen gett mig.

Vem passar denna utbildning för?

Jag tror att denna utbildning passar extra bra för dem som har arbetslivserfarenhet, vill utvecklas i sin yrkesroll och ta sig ann nya utmaningar som berör ledarskap och organisation. Det bästa med utbildningen tyckte jag var erfarenhetsutbytet. Många studenter har erfarenhet av olika roller i olika organisationer och du får ta del av goda exempel på hur de arbetat vilket ger dig en syn på hur organisationer och företag är uppbyggda på olika sätt. Oavsett vilken erfarenhet du har sedan tidigare så kan du ta med dig dessa insikter i ditt framtida arbetsliv.

Vilka är dina bästa tips för att klara arbete och studier samtidigt?

Det viktigaste är att planera sin tid väl och sätta realistiska mål för sig själv.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt