Om utbildningen

Har du en utländsk eftergymnasial lärarutbildning eller en utländsk kandidatexamen i ett svenskt skolämne och vill bli behörig lärare i Sverige? Då kan Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) vara något för dig.

Inom ULV får du läsa kurser som gör att du blir behörig förskollärare eller lärare i Sverige.

Inriktningarna som finns inom ULV vid Malmö universitet är:

  • Förskollärare
  • Grundlärare, årskurs 1–6
  • Grundlärare mot arbete i fritidshem
  • Ämneslärare, årskurs 7–9 och gymnasieskolan

Individuell studieplan

Studenter har individuella studieplaner som innehåller just de kurser som behövs för att du ska uppnå målet med dina studier.

Mer information om ULV

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Behörig till utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) är den som har:

- avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt undervisningsämne
- godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande
- genomfört inplaceringsprov i Svenska
- möjlighet att komplettera till svensk lärarexamen eller lärarlegitimation eller utökad behörighet inom 120 hp

Universitetet får meddela föreskrifter om sådana krav på förkunskaper som är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och om vilka urvalsgrunder som ska användas och vilken platsfördelning som ska göras.

Urval

100% högskolepoäng

Relationer som skapas i klassrummet

Anna Leytes arbetade som engelsklärare i flera år i sitt hemland Ryssland. I samband med att hon flyttade till Sverige, efter 10 år i Frankrike, började hon på SFI. Det var på SFI som en handledare gav henne de värdefulla tipsen som hon sedan skulle få användning av.

Relationer som skapas i klassrummet

Anna Leytes arbetade som engelsklärare i flera år i sitt hemland Ryssland. I samband med att hon flyttade till Sverige, efter 10 år i Frankrike, började hon på SFI. Det var på SFI som en handledare gav henne de värdefulla tipsen som hon sedan skulle få användning av.

– Det var handledaren som informerade mig om både introduktionsutbildningen i svenska och Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Malmö universitet. Jag är mycket tacksam mot henne för detta eftersom hennes råd sparade mig mycket tid. Jag vill få en lärarlegitimation och bli behörig att undervisa i Sverige. Därför vill jag lära mig svenska så snabbt som möjligt och få en svensk lärarexamen.

Anna beskriver att introduktionskursen i svenska har gett henne språkkunskaper i svenska på en hög nivå, kunskaper om studieteknik, skriftlig och muntlig framställning, informationssökning och kritisk informationshantering. Slutligen beskriver hon utbildningen som en bra introduktion till det svenska universitetslivet.

Utbildningarna passar för dem som redan har en akademisk bakgrund eller vill läsa ett program på högskolan, och för dem som behöver använda skriftlig och akademisk svenska i sitt arbetsliv.

Läraryrket passade Anna

– När jag tog studenten visste jag inte vilket yrke jag skulle välja. Jag var bra på främmande språk, så jag beslutade mig för att studera till engelsklärare vid universitetet. Under min första verksamhetsförlagda utbildning på en gymnasieskola uppskattade jag verkligen att undervisa. Jag är fascinerad av olika språk, hur de skiljer sig åt och hur man lär sig ett nytt språk. Jag uppskattar den energi, de utmaningar och de relationer som skapas i klassrummet.

I framtiden vill Anna arbeta som lärare i engelska och moderna språk här i Sverige. Hon har även som mål att forska om språkinlärning och att undervisa framtida språklärare. 

– ULV-utbildningen riktar sig till de som redan har en lärarexamen från utlandet och vill få en lärarlegitimation i Sverige. Först och främst förväntar jag mig att förbättra min svenska både språkligt och skriftligt, och att lära mig om hur den svenska skolan fungerar och vad som skiljer den från skolor i andra länder. Till exempel, läser jag just nu en kurs i dramapedagogik där jag samtidigt kan öva språket och lära mig en ny metod som jag ska använda i klassrummet. Dessutom kommer jag att få en VFU på en skola där jag kan börja undervisa med stöd av mina handledare.

Anna upptäckte Malmö universitet när hon läste introduktionsutbildningen i svenska – det var hennes första möte med den svenska högskolan. 

– Jag måste säga att studenterna i Malmö har mycket tur eftersom universitetsområdet är fantastiskt. Byggnaderna är vackra, välutrustade och genomtänkta. Det finns gott om mysiga hörn där man kan studera eller bara vila. Min favoritplats är förmodligen biblioteket med sina olika studiezoner. Där kan man studera i lugn och ro eller arbeta med sina klasskamrater i ett grupprojekt. En annan viktig faktor är de omtänksamma och kompetenta lärarna på utbildningen.

Annas tips för dig som vill studera är att ta vara på det stöd som universitetet erbjuder. 

– Det genomförs flera föreläsningar, workshops och andra evenemang som hjälper dig att lyckas i dina studier. Se till att ta reda på alla tjänster och resurser som du kan dra nytta av för att studera mer effektivt.

Kontakt

Telefontid med studievägledare bokas via mejl till lotte.a.larsen@mau.se

För mer information om utbildningen:

ulv@mau.se

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se