Program, grundnivå
120 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti, 2022 - 2 juni, 2024
Utbildningen handlade hela tiden för mig om att ta mig från klassrummet till kontoret, och man kan säga att jag verkligen lyckades. Ett halvår senare fick jag drömjobbet.

Dimardo Dean, före detta student

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan (tidigare kallad Aspirantutbildningen) är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land. Utbildningen passar dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik. Utbildningen vilar på teorier om karriärövergångar, karriärlärande och utveckling av karriärkompetenser. Syftet är att förkorta din väg in på den kvalificerade arbetsmarknaden i det yrkesområde som du definierar under första delkursen.

Observera! 

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan är inte lämplig om du behöver komplettering till yrken som kräver legitimation, till exempel läkare, veterinär, apotekare, tandläkare eller sjuksköterska.

Din studieplan är individuell. Du måste studera minst 1 termin (30 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka din kompetens i ditt arbetsområde.

Två delar av utbildningen är obligatoriska: Karriär och arbete (15 hp) och praktiken.

Resten av innehållet i din studieplan tar du fram i samråd med en handledare på utbildningen. Du kan välja kurser från hela universitetets utbud.

Praktiken på utbildningen är obligatorisk. Längden på din praktik varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen. Ansvaret för att hitta en praktik delas mellan dig och handledaren. Utbildningen har under åren samarbetat med ca 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.

Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 3 års heltidsstudier.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Det handlade om att ta mig från klassrummet till kontoret

Ett stipendium tog Dimardo Dean från Jamaica till Sverige och studier vid Malmö universitet. Men trots en masterexamen i International...

Det handlade om att ta mig från klassrummet till kontoret

Ett stipendium tog Dimardo Dean från Jamaica till Sverige och studier vid Malmö universitet. Men trots en masterexamen i International Migrations and Ethic Relations i ryggsäcken och flera års jobbsökande, var det slutligen Kompletterande utbildning för utländska akademiker (då Aspirantutbildningen) som blev hans väg in i arbetslivet. Idag arbetar Dimardo som internationell handläggare på Lunds universitet.

–  Mina två terminer vid Aspirantutbildningen handlade hela tiden om att ta mig från klassrummet till kontoret, och man kan säga att jag verkligen lyckades. Ett halvår senare fick jag drömjobbet. 

Dimardo flyttade till Sverige 2011 i samband med att han gavs möjligheten att delta i Erasmus-stipendieprogram vid Malmö universitet. Efter två år i Sverige och med en kandidatexamen i International relations från University Of West Indies i Jamaica, samt en masterexamen från Malmö universitet, tog Dimardo sikte mot framtiden och en karriär som internationell handläggare.

”De enda jobben jag fick var inom restaurangbranschen ”

–  Efter mina studier började jag att söka jobb, men de enda jobben jag fick var inom restaurangbranschen.  Det var minst sagt väldigt frustrerande att ha studerat i fem år och ändå inte få de jobb jag var kvalificerad till att göra. Jag jobbade två år inom restaurangbranschen innan jag fick höra om Aspirantutbildningen. Jag sökte direkt!

Dimardo berättar att det finns två grundkrav för att komma in på utbildningen. Dels ska studenten ha en utländsk examen sedan tidigare samt ha vissa färdigheter inom det svenska språket. Beroende på vad du tidigare studerat och slutligen vill ha för jobb i Sverige, så finns det två inriktningar att välja på. Allmän inriktning och förvaltingsinriktningen. Dimardo valde den senare.

–  Förvaltningsinriktningen vänder sig främst till dem som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Genom kurserna fick vi insyn i Sveriges förvaltningssystem. Vi läste förvaltningsrätt och vi fick kunskaper inom det offentliga språket och hur man arbetar på  myndighet. De var väldigt praktiskt och allt vi lärde oss var både nyttigt och meriterande när man sedan skulle börja söka jobb.

”Tack för att du sökte tjänsten men...”

Det är endast den första terminen, motsvarande 30 hp, vid utbildningen som är obligatorisk, därefter får du själv välja att fortsätta dina studier. Denna termin innefattar kurserna ”Karriär och arbete” och ”Arbetslivet”.

–  I kursen ”Karriär och arbete” fick vi bland annat lära oss om hur man skriver ett bra CV och personligt brev och jag märkte omedelbart att efter jag läst kursen att mina ansökningshandlingar blev mycket bättre. Det var då jag började få intervjuer, innan var det ingen intervju utan det var ”tack för att du sökte tjänsten men...”.

Förutom kurserna ser Dimardo att praktikdelen var en avgörande faktor till att han fick det jobbet han ville ha.

–  En viktig del i hela utbildningen är att bygga kontakter och här var praktikdelen en väldigt givande del av Aspirantutbildningen. Jag gjorde min praktik på International Office på Malmö universitet. Det var praktiken som gav mig dem kunskaper och färdigheter som ledde till att jag sedan fick jobbet i Lund. Det jag fick göra på Malmö universitet under praktiken är det jag gör på Lunds universitet som internationell handläggare.

”Mitt självförtroende växte”

Förutom att Aspirantutbildningen tillgodoser värdefulla verktyg i form av fördjupade kunskaper om det svenska arbetslivet och möjligheten att knyta kontakter, menar Dimardo att utbildningen gav honom en ökad tro på sig själv och sin kompentens.

–  Från det att jag började utbildningen så märkte jag att min självinsikt och mitt självförtroende växte på ett betydande sätt. Det var då jag visste 'Jag kan få ett jobb jag är kvalificerad för'.  

–  Om mina studier i Jamaica gjorde mig kvalificerad att arbeta som internationell handläggare, så kan man säga att Aspirantutbildningen gav mig ytterligare verktyg för att faktiskt komma till en intervju, och sedan kunna göra det på riktigt.

Kontakt