Det var praktiken som gav mig de kunskaper och färdigheter som ledde till att jag sedan fick jobbet.

Dimardo Dean, tidigare student

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för utländska akademiker är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land. Utbildningen passar dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde på den svenska arbetsmarknaden.

Utbildningen kompletterar din utländska examen med teoretiska kurser och praktik, och vilar på teorier om karriärövergångar, karriärlärande och utveckling av karriärkompetenser. Syftet med utbildningen är att förkorta din väg in på den kvalificerade arbetsmarknaden i det yrkesområde som du definierar under första terminen.

Individuell studietid och studieplan

Din studieplan är individuell. Du måste studera minst 1,5 termin (45 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka din kompetens och anställningsbarhet i ditt arbetsområde.

Två delar av utbildningen är obligatoriska: Karriär, språk och arbete (30 hp) och individuellt framtagen praktik som kan genomföras på 10 eller 20 veckor (15 eller 30 hp).

De individuella delarna i din studieplan utformar du i samråd med en handledare på utbildningen. Du kan välja kurser som du är behörig till från hela Sverige och du söker kurserna själv på antagning.se.

Praktik under utbildningen

Praktiken på utbildningen är obligatorisk och individuell. Längden på din praktik varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis 10 eller 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen.

Ansvaret för att hitta en praktik delas mellan dig och handledaren. Utbildningen har under åren samarbetat med cirka 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Arbetsmöjligheter

Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Syftet med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter att nå ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Observera

Kompletterande utbildning för utländska akademiker är inte lämplig om du behöver komplettering till yrken som kräver legitimation i Sverige, till exempel läkare, veterinär, apotekare, tandläkare, sjuksköterska, socionom eller lärare. Däremot kan utbildningen vara lämplig för dig som har ett legitimationsyrke men vill byta inriktning på den svenska arbetsmarknaden.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 3 års heltidsstudier samt godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Jag vill få ett lyft i karriären och utveckla mina kompetenser"

Diana Sandor, som har en examen i internationella och europeiska studier, arbetade inom butik och handel innan hon tog steget att gå den kompletterande utbildningen för utländska akademiker.

"Jag vill få ett lyft i karriären och utveckla mina kompetenser"

Diana Sandor, som har en examen i internationella och europeiska studier, arbetade inom butik och handel innan hon tog steget att gå den kompletterande utbildningen för utländska akademiker.

– Utbildningen är verkligen en dörröppnare på arbetsmarknaden för att kunna använda sina kunskaper på en högre nivå. Många fastnar på en arbetsplats och kommer in i rutiner, men känner att de har kompetenser till ett bättre jobb, säger hon.

Studieplanen är individuell och Diana har valt att inrikta sig på kurser inom förvaltning, som passar för arbete inom offentlig sektor.

– Jag har gått kurser i förvaltningsrätt, förvaltningsstyrning och det offentliga språket, vilket var ett väldigt bra val. Mitt mål är att jobba inom den offentliga sektorn, men jag är öppen för olika möjligheter.

I kursen ”Karriär, språk och arbete” får studenterna träna på hur de framhäver sina kompetenser, förbättrar sina cv:n och skriver personliga brev. En praktisk övning som ingår i kursen är att göra informationsintervjuer.

– Vi letar själva upp och kontaktar personer för att ställa frågor om vad olika yrken innebär. Jag gjorde intervjuer med en studieadministratör, en handläggare och en utredare. Det är inom dessa områden jag helst vill jobba, men jag är som en kameleont och trivs med det jag gör.

Praktik på universitet skapar kontakter

Studenterna knyter många kontakter med arbetslivet under utbildningen. Praktiken ger dem också möjlighet att bygga egna nätverk och söka jobb parallellt med studierna.

– Praktiken är allra bäst. Jag gör min praktik som studieadministratör på Malmö universitet och skulle verkligen vilja jobba på universitetet. Arbetet är varierat och jag har kontakt med studenter, lärare och annan personal. Malmö kännetecknas av mångfald och jag känner mig väldigt inkluderad.

Diana ser det som en stor fördel att lärarna ger mycket stöd och vägledning kring vilka möjligheter hon har på arbetsmarknaden. Studenterna får individuell handledning eftersom de har olika intressen, utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Klassen består av en mindre grupp på åtta studenter.

Klassen håller ihop

– Vi håller kontakten och träffas, det är som en liten familj. Alla är utbildade inom olika områden, till exempel arkitektur och socialt arbete. Själv har jag en kandidatexamen i internationella och europeiska studier ifrån Rumänien. Jag flyttade till Sverige 2008 och började med att lära mig det svenska språket genom SFI.

Att gå tillbaka till studierna igen med barn och familj är en stor utmaning, menar Diana. Men hon ångrar inte att hon tog steget, bara att hon inte gjorde det tidigare. Mellan åren 2010–2011 läste hon en introduktionsutbildning i svenska vid Malmö universitet.

– Kursen ger behörighet i svenska för att studera på universitet. Det bästa hade varit att börja den kompletterande utbildningen direkt efter introduktionsutbildningen – det kan jag varmt rekommendera, säger hon.

"En viktig del i utbildningen är att bygga kontakter"

Ett stipendium tog Dimardo Dean från Jamaica till Sverige och studier vid Malmö universitet. Men trots en masterexamen och flera års jobbsökande var det Kompletterande utbildning för utländska akademiker (dåvarande Aspirantutbildningen) som blev hans väg in i arbetslivet. Idag arbetar Dimardo som...

"En viktig del i utbildningen är att bygga kontakter"

Ett stipendium tog Dimardo Dean från Jamaica till Sverige och studier vid Malmö universitet. Men trots en masterexamen och flera års jobbsökande var det Kompletterande utbildning för utländska akademiker (dåvarande Aspirantutbildningen) som blev hans väg in i arbetslivet. Idag arbetar Dimardo som internationell handläggare på Lunds universitet.

–  Mina två terminer på Kompletterande utbildning för utländska akademiker handlade hela tiden om att ta mig från klassrummet till kontoret, och man kan säga att jag verkligen lyckades. Ett halvår senare fick jag drömjobbet. 

Dimardo flyttade till Sverige 2011 i samband med att han gavs möjligheten att delta i ett Erasmus-stipendieprogram vid Malmö universitet. Efter två år i Sverige och med en masterexamen i International Migrations and Ethic Relations, tog Dimardo sikte mot framtiden.

Jobbade inom restaurangbranschen

–  Efter mina studier började jag att söka jobb, men de enda jobben jag fick var inom restaurangbranschen. Det var minst sagt frustrerande att ha studerat i fem år och ändå inte få de jobb jag var kvalificerad till att göra. Jag jobbade två år inom restaurangbranschen innan jag fick höra om den kompletterande utbildningen. Jag sökte direkt!

Beroende på vad du tidigare studerat och slutligen vill ha för jobb i Sverige, så finns det två inriktningar att välja på. Allmän inriktning och förvaltingsinriktningen. Dimardo valde den senare.

–  Förvaltningsinriktningen vänder sig främst till dem som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Vi läste förvaltningsrätt och vi fick kunskaper inom det offentliga språket och hur man arbetar på en myndighet. Det var väldigt praktiskt och allt vi lärde oss var både nyttigt och meriterande när jag sedan skulle börja söka jobb.

Får träna på att skriva CV och personligt brev

Det är endast den första terminen, motsvarande 30 hp, vid utbildningen som är obligatorisk, därefter får du själv välja att fortsätta dina studier. Denna termin innehåller kurserna ”Karriär och arbete” och ”Arbetslivet”.

–  I kursen ”Karriär och arbete” fick vi bland annat lära oss om hur man skriver ett bra CV och personligt brev och jag märkte omedelbart efter kursen att mina ansökningshandlingar blev mycket bättre. Det var då jag började bli kallad till intervjuer, tidigare blev det inga intervjuer utan ”tack för att du sökte tjänsten men...”.

Förutom kurserna ser Dimardo att praktiken var en avgörande faktor till att han fick det jobbet han ville ha.

–  En viktig del i hela utbildningen är att bygga kontakter och här var praktiken en väldigt givande del av utbildningen. Jag gjorde min praktik på International Office på Malmö universitet. Det var praktiken som gav mig de kunskaper och färdigheter som ledde till att jag sedan fick jobbet som internationell handläggare vid Lunds universitet. 

Starkare självförtroende

Förutom att utbildningen ger fördjupade kunskaper om det svenska arbetslivet och möjligheter att knyta kontakter, menar Dimardo att utbildningen gav honom en ökad tro på sig själv och sin kompentens.

–  Från det att jag började utbildningen så märkte jag att min självinsikt och mitt självförtroende växte på ett betydande sätt. Det var då jag visste att jag kan få ett jobb som jag är kvalificerad för.  

–  Om mina studier i Jamaica gjorde mig kvalificerad att arbeta som internationell handläggare, så kan man säga att utbildningen gav mig verktyg för att faktiskt komma till en intervju, och sedan kunna göra det på riktigt.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se