Om utbildningen

Antagningsämnen: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Teknik

Utbildningen består av kurser inom tre innehållsområden: utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp, kompletterande ämnes- och ämnesdidaktiska studier 20 hp samt verksamhetsförlagd utbildning (vfu) 20 hp.

Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklas övergripande kunskaper och förmågor du behöver i det kommande läraryrket, t ex om skolans styrning och värdegrund, bedömning, ledarskap samt specialpedagogik.

I ämnes- och ämnesdidaktiska kurser kompletterar du dina tidigare ämneskunskaper i relation till skolans undervisningsämne och du studerar teorier och metoder för undervisning i ämnet.

I vfu utvecklas kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela läraruppdraget genom att teori och praktik integreras. Vfu genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne som samverkar med Malmö universitet. Vfu genomförs på heltid under två fastlagda perioder, en under våren och en under hösten.

Utbildningen är en inriktning av Kompletterande pedagogisk utbildning, 60 hp

Behörighet och urval

Behörighetskrav

1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller

2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Bilaga 1, se särskild sida.

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Urval

Högskolepoäng 100%

"Lärare inom i stort sett alla ämnen är efterfrågade"

Programsamordnare Vivi Sten berättar om den ettåriga varianten av Kompletterande pedagogisk utbildning, som startade vårterminen 2023 på Malmö universitet. – Det är en satsning från regeringen för att få fler behöriga lärare i landet. Utbildningen vänder sig till dig som har en akademisk examen...

"Lärare inom i stort sett alla ämnen är efterfrågade"

Programsamordnare Vivi Sten berättar om den ettåriga varianten av Kompletterande pedagogisk utbildning, som startade vårterminen 2023 på Malmö universitet. – Det är en satsning från regeringen för att få fler behöriga lärare i landet. Utbildningen vänder sig till dig som har en akademisk examen sedan tidigare, säger hon.

Vilka inriktningar finns på Malmö universitet?

– Den ena inriktningen på 60 högskolepoäng är för blivande ämneslärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet. Du utbildar dig till lärare i ett ämne och inför vårterminen 2023 kan du välja matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik. Men med vissa förkunskapskrav kan du undervisa i två ämnen – matematik och teknik.

– Vi ger också inriktningar för lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 och i årskurs 4–6. I dessa inriktningar studerar du svenska, engelska och SO (samhällskunskap, historia, religion och geografi). Det är mer ämnesstudier jämfört med inriktningen mot gymnasieskolan. Det innebär också att utbildningen omfattar 75 högskolepoäng, som du läser under ett år. För att utbildningen ska rymmas på så kort tid läser studenterna tio veckor under sommaren.

Hur ser utbildningens upplägg ut?

– Vi har valt att hålla utbildningen på plats i Malmö, eftersom det ger bra kvalitet och studenterna får möjlighet att träffa andra studenter och lärare på campus. Det kommer även att vara inslag av undervisning på distans.

– Du som student kommer att göra verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på någon av universitetets partnerskolor. I utbildningen ingår totalt 13 veckors VFU i två perioder under vår- och höstterminen. Då kommer studenterna att vara på plats på en skola på heltid.

Vem kan söka till utbildningen?

– Utbildningen vänder sig till dig som har en akademisk examen på minst 180 högskolepoäng sedan tidigare. Det kan till exempel vara personer som vill byta yrke eller som har läst ämnen utan att veta riktigt vilka jobb det kan leda till. Förkunskapskraven som gäller för de olika inriktningarna finns under rubriken ”Behörighet och urval”.

Vilka möjligheter skapar utbildningen på arbetsmarknaden?

– Möjligheterna till jobb ser väldigt bra ut, även om det finns regionala skillnader. Lärare inom i stort sett alla ämnen är efterfrågade på arbetsmarknaden. När du är lärare inom ett ämne kan du också göra kompletterande ämnesstudier för att få lärarlegitimation i flera ämnen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se