Första terminen fick vi träffa olika personer som berättade om sina erfarenheter från arbetslivet och det var jättespännande. Utbildningen är väldigt bred och det ingår också praktik.

Elizabeth Ayuk, student

Om utbildningen

Den här kompletteringsutbildningen vänder sig till personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande utbildning med inriktning mot beteende- eller samhällsvetenskap. Kompletteringsutbildningen ska ge möjlighet att utifrån tidigare utbildning komplettera den genom att följa fyra terminer på socionomprogrammet. Utbildningen syftar till att ge en allmän kompetens i socialt arbete.

Utbildningen förbereder för ett arbete inom sociala verksamheter som bedrivs i offentlig, privat och ideell regi för barn, ungdomar, vuxna, äldre och familjer. Som socialarbetare finns det möjlighet att arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De stora verksamheterna inom området för socialt arbete är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Kompletteringsutbildningen är tvåårig och fördelad över fyra terminer om vardera 30 hp. Totalt omfattar utbildningen 120 hp. Utbildningen följer de ordinarie kurserna på Socionomprogrammets termin 1, 3, 4 och 5.

Kompletteringsutbildningen ger studenten möjlighet att, med tidigare utländsk högskoleutbildning som kompletterats med fyra av socionomprogrammets terminer, arbeta inom socialt arbete. Utbildningen ger en allmän kompetens och studenten får ett intyg efter genomförd och godkänd utbildning.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + särskild behörighet (Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Svenska (3) och engelska (6) ). Avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller, i de fall där examen i socialt arbete/social work inte kan erhållas, motsvarande utbildning med inriktning beteende- eller samhällsvetenskap.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Jag är van vid ämnet även om det är på ett annat språk"

Elizabeth Ayuk har bott i Sverige i tio år. Men en universitetsutbildning inom sociologi från sitt hemland Kamerun och masterstudier i Sverige räckte inte för att få ett jobb. Nu läser hon kompletteringskurs inom socialt arbete med förhoppning att få arbeta inom sitt område igen.

"Jag är van vid ämnet även om det är på ett annat språk"

Elizabeth Ayuk har bott i Sverige i tio år. Men en universitetsutbildning inom sociologi från sitt hemland Kamerun och masterstudier i Sverige räckte inte för att få ett jobb. Nu läser hon kompletteringskurs inom socialt arbete med förhoppning att få arbeta inom sitt område igen.

– Jag kom till Sverige för att läsa en master i Development Studies på Lunds universitet. Efter utbildningen försökte jag att hitta ett jobb men det var svårt för jag kunde inte svenska, så jag bestämde mig för att läsa på SFI på A och B-nivå. Sen sökte jag in på vård- och omsorgsprogrammet på komvux för att utbilda mig till undersköterska och fick jobb direkt.

Men Elizabeth saknade att hon inte arbetade inom sitt ämne och efter att ha jobbat inom vården i fyra år bestämde hon sig för att söka sig tillbaka till sociologin.

– Jag hittade den här inriktningen inom socialt arbete och tänkte att den var något som skulle passa mig.

Stor hjälp av skrivarverkstaden

Kompletteringsutbildningen sträcker sig över fyra terminer och omfattar totalt 120 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig främst till personer som har en avslutad utländsk högskoleutbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap.

– Jag har läst en termin och läser nu andra terminen på juridikkursen. Det är jättespännande. Första terminen fick vi träffa olika personer som berättade om sina erfarenheter från arbetslivet och det var jättekul. Utbildningen är väldigt bred och det ingår också praktik.

– Jag är van vid ämnet även om det är på ett annat språk. Även om jag kan svenska så är det inte så lätt att skriva en hemtenta på tio sidor. Men jag har fått mycket hjälp av skrivverkstaden så jag förbättrar min grammatik.

Vill jobba med socialt arbete

– I framtiden hoppas jag kunna jobba antingen med barn och ungdomar, eller som biståndshandläggare till äldre. Jag har jobbat inom socialt arbete i mitt hemland och det är väldigt givande att ge hjälp till barn som har det svårt.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se