Om utbildningen

Hållbar arkitektur och urban gestaltning är en kandidatutbildning för dig som vill utforma arkitektur och byggda miljöer för en klimatneutral och jämställd framtid. Programmet ger dig kunskap om byggnader och byggd miljö utifrån ett socialt, politiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Du får ta dig an projekt som behandlar klimatförändringar, folkhälsoperspektiv och människors livsmiljö satt i perspektiv med byggande. Du får också den praktiska och teoretiska kunskap som krävs vid gestaltning utifrån samhälleliga och etiska aspekter. På programmet utvecklar du också färdigheter för att utforma arkitektur i bilder, ritningar och modeller både analogt och digitalt och du lär dig att använda digitala presentations-, ritnings- och visualiseringsprogram.

Programmets syfte är i enlighet med den svenska politikens mål för gestaltad livsmiljö, som omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Målet är att säkerställa att människan har tillgång till inkluderande och väldesignade miljöer som är hållbara över tid.

Under termin 1–4 läser du kurser som ger teoretiska och praktiska grundkunskaper inom byggd miljö och arkitektur utifrån varierande perspektiv. Varje termin avslutas med en längre projektkurs. Termin 4 genomförs på engelska, för att förbereda dig för eventuella studier i utlandet och en internationell arbetsmarknad. Internationella utbytesstudenter har möjlighet att delta under denna termin, vilket möjliggör nya perspektiv och kunskapsutbyte i klassrummet.

Termin 5 är en valbar termin. Du kan välja mellan utbytesstudier, att läsa valbara kurser på universitetet eller på andra lärosäten i Sverige. Termin 6 inleds med en förberedande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetod inom huvudområdet Byggd miljö. Terminen avslutas sedan med examensarbetet.

Undervisningen utgår från ett studentaktivt lärandeperspektiv. Du skaffar ny kunskap genom projekt som du driver med hjälp av lärarledd handledning. Teoretisk kunskap hämtas från föreläsningar och seminarier, baserad på forskning och utveckling. De vunna kunskaperna tillämpas sedan praktiskt vid övningstillfällen. Det praktiska utövandet utgår i hög grad från konkreta fall och verksamheter och sker i möjligaste mån i samverkan med det omgivande samhället.

Genomgående i utbildningen används både svensk- och engelskspråkig kurslitteratur. Tvåspråkigheten är viktig för en framtida yrkesverksamhet med projektarbeten som behandlar byggnader och byggd miljö.

Under termin 5 har du möjlighet att studera utomlands på något av universitetets 250 partneruniversitet.

Programmet ger dig en kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö. Efter examen kan du söka jobb som exempelvis designer på en arkitekturbyrå, miljöanalytiker, klimatanalytiker, miljö- och klimatstrateg eller kommunikatör med fokus på klimat och hållbarhet. Det finns även möjlighet att studera vidare på master- eller magisternivå genom att välja specifika kurser under den valbara terminen.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Hållbar arkitektur och urban gestaltning (TGHAU) uppfylls även med: Kemi 1, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt