Om utbildningen

Som receptarie är du expert på läkemedel och deras användning. Du får lära dig att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem hos både patienter och apotekskunder. Du arbetar på ett etiskt, professionellt och effektivt sätt och ger råd som tar hänsyn till sjukvårdens och samhällets behov.

Efter utbildningen ska du förstå samspelet mellan de olika vårdprofessionerna och kunna samarbeta med andra yrkesgrupper.

Utbildningens två första terminer innehåller basvetenskapliga kurser i bland annat kemi, cell och molekylärbiologi, patologi och farmakologi.

Terminerna tre och fyra fokuserar på sammanfattning och tillämpning av kemikunskaper, patobiologisk bakgrund till farmakologiska verkningsmekanismer och behandling med läkemedel. Under termin tre behandlas egenskaper hos olika beredningsformer och avslutas med en kurs i statistik. Termin fyra innehåller specifika farmaceutiska kurser baserat på profilen läkemedel i vården med fokus på läkemedelsomsättning i människokroppen och inledning till klinisk farmaci.

Modeller och arbetssätt för att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem tränas först under verksamhetsförlagd utbildning i vården (klinisk farmaci) under termin 5 och senare på apotek under sista terminen, stort fokus läggs på egenvård och rådgivning.

Sista terminen genomförs ett självständigt arbete samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek där kunskaperna i egenvård och rådgivning på apotek tillämpas. 

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Som receptarie har jag möjlighet att hjälpa människor

Elvira vill ha ett socialt och kundnära jobb, med varierande arbetsdagar och möjlighet att hjälpa människor. Därför valde hon att utbilda sig till receptarie på Malmö universitet.

Som receptarie har jag möjlighet att hjälpa människor

Elvira vill ha ett socialt och kundnära jobb, med varierande arbetsdagar och möjlighet att hjälpa människor. Därför valde hon att utbilda sig till receptarie på Malmö universitet.

– Det är en intressant och naturvetenskaplig utbildning, med stort fokus på den individuella patienten och miljön. Utbildningen har ett hållbarhetsfokus som jag tycker är viktigt i dagens samhälle.

Hennes första jobb var som timanställd på ett apotek. Ingen dag var den andra lik och hon jobbade med kunniga och serviceinriktade kollegor som gjorde att hon fick upp ögonen för yrket.

– Sen dess har jag velat bli receptarie och bli som mina kollegor. De hade en stor vilja att hjälpa människor, både sina kollegor och patienter.

Det behövs receptarier i hela landet

Malmö universitet är ett av få lärosäten i Sverige som erbjuder en utbildning för receptarier.

– Det är synd eftersom det behövs nyutbildade receptarier i hela landet. Sen är det ett stort och modernt lärosäte vilket gör det kul att plugga just här.

I framtiden vill Elvira jobba inom sjukvården som läkemedelsansvarig. Det är en relativt ny roll i utveckling som förhoppningsvis kan bidra till färre läkemedelsrelaterade problem och en säkrare läkemedelshantering.

– Jag vill kunna hjälpa människor i en sjukhusmiljö och att de ska känna en trygghet i vad jag gör. Både nu som student och i framtiden som examinerad receptarie känner jag att jag kan påverka framtiden för yrket, vilket är en väldigt trevlig tanke. Man vill ju bidra till en ljusare framtid!

Vem passar utbildningen för?

Den som är intresserad av kroppens beståndsdelar och vill lära sig hur de samverkar och med den kunskapen hjälpa medmänniskor. Du får gärna vara omtänksam och lite pratig av dig.

Har du några råd till den som ska börja plugga?

Sök den utbildning du vill gå och våga misslyckas – det är inte hela världen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se