Om du vill lära dig verktyg och metoder för att arbeta med teknik så kan du välja att utbilda dig till högskoleingenjör. Det finns flera inriktningar på den treåriga utbildningen vilket ger dig problemlösningskompetens och förbereder dig för att arbeta inom allt ifrån byggsektorn till telekombranschen.

Stort behov av högskoleingenjörer

Ingenjörsyrket har under flera års tid hamnat högt upp på listan över dagens bristyrken. Samhälleliga förändringar som exempelvis digitalisering, automation, energieffektivisering och ökade krav på hållbarhet gör att behovet av högskoleingenjörer är fortsatt stort. Det innebär att arbetsmarknaden för en examinerad högskoleingenjör är god.

Tekniskt basår ger garantiplats

Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör men saknar rätt behörighet för att bli antagen. Basåret ger möjlighet att komplettera dina betyg i matematik, fysik och kemi så att du får behörighet till den utbildning du vill söka in på.

Efter godkänt basår har du platsgaranti på de utbildningar till högskoleingenjör som Malmö universitet erbjuder under nästkommande termin.

Sök till basåret med yrkeslivserfarenhet

Har du yrkeslivserfarenhet inom en teknisk bransch (12 månader, minst halvtidsarbete) kan du ansöka till basåret genom det så kallade alternativa urvalet. Det innebär att du kompletterar din ansökan med dokument som styrker din yrkeslivserfarenhet, exempelvis arbetsintyg.

Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Relaterad forskning

På Malmö universitet bedrivs forskning inom bland annat materialteknik, samhällsbyggnadsteknik och digitala system. Såväl forskning som utbildning sker i nära samarbete med privata och offentliga aktörer. Här hittar du mer information om vår forskning.