DESIS Lab (Design for social innovation och hållbarhet) har fokus på hur design kan användas för att utforska och väcka diskussioner om samhällets utmaningar. Detta görs både genom forskning och undervisning.

Labbet är en del av det internationella DESIS-nätverket med designskolor från hela världen som engagerar sig i frågor om social och miljömässig hållbarhet i forskning och undervisning.

DESIS-nätverket

Aktiviteter

Labbet arbetar med både forskning och undervisning. När det gäller forskning ligger fokus främst på att utforska skärningspunkten mellan deltagande design, hållbarhet och social innovation. Genom ett tillvägagångssätt som utgår från designpraxis har forskare under de senaste tio åren samarbetat med olika aktörer för att designa och utforska möjliga alternativa framtider i relation till hållbart boende. Några av de viktigaste fokusområdena är deltagande innovation och samproduktion i offentlig sektor, alternativa ekonomier och produktion samt tvärsektoriella samarbeten.

Forskningsaktiviteter genomförs kontinuerligt i dialog och samarbete med studenter från kurser och program vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).