Presentation

Anna Seravalli är Docent i Design vid Konst, Kultur och Kommunikation, Malmö Universitet. Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan deltagande design, hållbar och rättvis stadsutveckling. Hon samarbetar med olika grupper och offentliga organisationer för att samskapa processer och initiativ som fokusera på miljömässiga och sociala frågor. Genom att göra och lära sig tillsammans med andra fördjupar hon sig i handlingar, strukturer och politik för den kollektiva agerande som strävar efter social förändring. För närvarande undersöker hon hur man kan främja regenerativa relationer mellan medborgare och havet i olika EU-städer (Bauhaus of the Seas Sails project) och hur lyssnnande kan informera nya former av deltagande och samverkan inom stadsutveckling (LISTEN-projektet).

Hon är koordinator för Malmö University DESIS Lab.