Fakta

Kontaktperson:
Anna Seravalli
Finansiär:
  • EU program New European Bauhaus (NEB)
Ansvarig vid Mau:
Anna Seravalli
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Linn Johansson och Michael Palmgren (Marint Kunskapscenter)
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2025
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Bauhaus of the Seas Sails strävar efter att främja en hållbar och inkluderande omställning genom att samarbeta med lokalsamhällen genom kulturella och inkluderande aktiviteter för att främja nya relationer och sätt att leva med havet. Ett friskt och välmående hav är en förutsättning för allt liv på planeten. Vi måste utveckla nya relationer med havet och dess invånare. Relationer där vi inte ser havet som en fin utsikt eller en resurs utan snarare som en granne som vi behöver lära känna och leva med. På samma sätt som vi gör med våra mänskliga grannar måste vi visa omsorg och vårda vår relation till havet.

Projektet gör det möjligt för kulturaktörer, föreningar och enskilda medborgare att driva kreativa aktiviteter för att utforska och stärka städernas förhållande till havet. Bauhaus of the Sea Sails är det sjätte EU-finansierade Lighthouse-projektet som syftar till att utveckla så kallade Lighthous Demonstrators inom EU-programmet New European Bauhaus (NEB). Sex länder deltar i projektet (Portugal, Italien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Sverige) och totalt 18 partner med företrädare för lokala myndigheter, universitet och civilsamhällesorganisationer. Projektet samordnas av Interactive Technologies Institute of Instituto Superior Técnico vid universitetet i Lissabon. I Sverige deltar Malmö universitet, Mötesplats Social Innovation och Marint Kunskapscenter i Malmö.