Fakta

Kontaktperson:
Fredrik Linander
Finansiär:
  • Urbana Studier
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 oktober 2026
Fakultet/institution:

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet ämnar undersöka hur strandens estetik och poesi produceras och vad det innebär att bjuda in mer än människor i strandens tillblivelse. Med ett etnografiskt förhållningssätt och fotografiska metoder, ämnar projektet spekulera i vilka uttryck en sådan estetik kan tänkas ta.