Presentation

Fredrik Linander är utbildad arkitekt och nu doktorand på Institutionen för urbana studier. Arbetar med ett doktorandprojekt där han undersöker hur strandens estetik och poesi produceras och vad det innebär att bjuda in mer än människor i strandens tillblivelse.

Har tidigare huvudsakligen arbetat med undervisning inom arkitektur och stadsplanering, dels på Malmö Universitet och Urbana studier men också på Institutionen för arkitektur och byggd miljö på Lunds Universitet.

Fredrik är även med i forskningsprojektet H22 Alone Together. Ett Vinnova-finansiserat tvärdiciplinärt projekt i samverkan med kommun och näringsliv som syftar till att undersöka hur bostadsarkitektur kan motverka ofrivillig ensamhet.

Forskningsprojekt

Meriter