Fakta

Kontaktperson:
Josepha Wessels
Finansiär:
  • FORMAS Swedish government research council for sustainable development
Ansvarig vid Mau:
Josepha Wessels
Samarbetspartners:
  • Associate Professor Sumaya Zakieldeen University of Khartoum Sudan
  • Professor Barbara Casciarri Université de Vincennes - Paris 8 France
Projektperiod:
01 mars 2024 - 31 mars 2025

Om projektet

Sudan ligger i frontlinjen av klimatförändringarna. Detta projekt handlar om att stärka samarbeta mellan forskare i Sverige och Sudan gällande klimatförändringsåtgärder, migration och katastrof risk minskning. Projektet bygger på initialt forskningssamarbete för att ytterligare formulera gemensamma initiativ för att uppnå SDG 10, 13 och 17, som kräver minskning av ojämlikheter, brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringar samt stärkande av partnerskap. Malmö universitet och University of Khartoum utvecklade verktyg som storymapping av klimatförändringarnas påverkan i Sudan och deltagande samhällsengagemang med lokala samhällen som är hårt påverkade av klimatförändringarna. Initiativet utvecklade också innovativt berättande om klimatförändringar med hjälp av Virtual Reality (VR) videoteknik. Nätverksansatsen som ska används för detta bidrag kommer att baseras på offline- och online möten, med användning av avancerade hybridfaciliteter och digitala VR-miljöer för interaktiva workshops. VR-teknik används för online engagemang och samarbete med partners från Sudan förutom personliga möten. År 2022 implementerade Institution för konst, kultur och kommunikation och dess kommunikation för utvecklingsgrupp framgångsrikt VR-teknik i sin distansundervisning i MA-kursen Communication for Development. Gruppen använde en hybrid inlärningsmiljö i Virtual Reality och verkligheten, med partners i Sverige och Global South som kan tillämpas i detta samarbetsprojekt.