Josepha Wessels

Josepha
Wessels
Universitetslektor

email icon josepha.wessels@mau.se
phone icon 040-6657374

location Enhet för medier och kommunikation


Mer om min forskning

Presentation

Joshka Wessels är en etnografisk dokumentär filmare och universitetslektor i Communication for Development vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3, fakulteten för kultur och samhälle.

Hon undervisar på MA-kursen för Communication for Development (ComDev) och genomför två svenska Vetenskaprådet finansierade forskningsprojekt om 1) Motståndskraft i Urbana Sudan och 2) Syriska Flyktingar i Jordanien, Turkiet och Sverige (ism Göteborg Universitet). Hon är i slutfasen av ett etnografiskt filmprojekt, med stöd av Crafoordska Stiftelsen, som dokumenterar syriska flyktingars livshistorien under en period av 20 år. År 2019 publicerade hon en landmärke bok om Syrisk Dokumentär filmare och videoaktivism på IB Tauris / Bloomsbury UK.

Joshka är Senior Fellow på Centre for Syrian Studies (CSS) vid Saint Andrews University i Storbritannien och ansluten forskare till Centrum för Mellanöstern Studier (CMES) och Virtual Reality Labbet, båda vid Lunds universitet i Sverige. Hon har en MA i visuell etnografi, från Leiden universitet, doktorsexamen i kulturgeografi från universitetet i Amsterdam och har bedrivit postdoktorell forskning vid Lunds Universitet om hydropolitik i Jordan River Basin och Köpenhamn Universitet om syrisk videoaktivism.

Mellan 1997 och 2002 bodde Joshka i den gamla staden Aleppo och utförde visuellt etnografiskt fältarbete i norra Syrien och Damaskus området för sin doktorsavhandling.

Hennes arbete publiceras i The Conversation, Open Democracy, Middle East Institute, Middle East Journal of Culture and Communication, Middle East Critique, Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Journal of Hydrological Sciences och International Journal of Environmental Studies.