Presentation

Joshka Wessels är en etnografisk dokumentärfilmare och universitetslektor i Communication for Development vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3, Fakulteten för kultur och samhälle.

Hon undervisar på MA-kursen för Communication for Development (ComDev) och genomför två svenska forskningsprojekt finansierade av Vetenskaprådet om 1) Motståndskraft i Urbana Sudan och 2) Syriska Flyktingar i Jordanien, Turkiet och Sverige (ism Göteborg Universitet). Hon är i slutfasen av ett etnografiskt filmprojekt, med stöd av Crafoordska Stiftelsen, som dokumenterar syriska flyktingars livshistorien under en period av 20 år. År 2019 publicerade hon en landmärke bok om Syrisk Dokumentär filmare och videoaktivism på IB Tauris / Bloomsbury UK.

Joshka är Senior Fellow på Centre for Syrian Studies (CSS) vid Saint Andrews University i Storbritannien och ansluten forskare till Centrum för Mellanöstern Studier (CMES) och Virtual Reality Labbet, båda vid Lunds universitet i Sverige. Hon har en MA i visuell etnografi, från Leiden universitet, doktorsexamen i kulturgeografi från universitetet i Amsterdam och har bedrivit postdoktorell forskning vid Lunds Universitet om hydropolitik i Jordan River Basin och Köpenhamn Universitet om syrisk videoaktivism.

Mellan 1997 och 2002 bodde Joshka i den gamla staden Aleppo och utförde visuellt etnografiskt fältarbete i norra Syrien och Damaskus området för sin doktorsavhandling.

Hennes arbeten har publicerats i The Conversation, Open Democracy, Middle East Institute, Middle East Journal of Culture and Communication, Middle East Critique, Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Journal of Hydrological Sciences och International Journal of Environmental Studies.