Fakta

Kontaktperson:
Christofer Berglund
Finansiär:
  • Östersjöstiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Christofer Berglund
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Joakim Ekman - Södertörn University
  • Ilmari Käihkö - Swedish Defence University
Affilierade:
  • Kairi Kasearu - University of Tartu
  • Eleri Lillemäe - Estonian Military Academy
  • Jason Lyall - Dartmouth College
  • Tiia-Triin Truusa - Baltic Defence College
Samarbetspartners:
  • International Centre for Defence and Security (ICDS)
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024

Om projektet

Kan militärtjänstgöring fungera som en socialisationsagent i splittrade samhällen? Försvarsmakten betraktas ofta som en "total institution" som genom att beblanda soldater från olika landsdelar och samhällsklasser kan socialisera även motvilliga rekryter till lojala medborgare. Men denna tes utmanas i splittrade samhällen, där beslutsfattare riskerar att uppfatta en del grupper som mindre lojala; och där marginaliserade grupper ofta är mindre motiverade att försvara den stat som få (ännu) identifierar sig med. Vi undersöker hur denna problematik utspelat sig i Estland (1990-nutid) och Finland (1917-1945). Även när marginaliserade grupper - i ovanstående fall: ryskspråkiga och "röda" - anförtros positioner i försvarsmakten så är det en öppen fråga om och hur de därigenom socialiseras. Genom att studera arkivmaterial i Finland, samt genom elitintervjuer och kvantitativa opinionsundersökningar i Estland, bidrar vi med empiriska rön som talar till ovanstående debatt.

Publikationer

'Slava Ukraini!': Strategy and the Spirit of Ukrainian Resistance, 2014-2023." Käihkö in Helsinki University Press.
Läs mer om monografin

'Fighting for the (Step)Motherland? Predictors of Defense Willingness in Estonia’s Post-Soviet Generation.' Berglund, Kasearu and Kivirähk in Journal of Political and Military Sociology 49 (2).
Läs mer om artikeln

Internationellt forskarlag

Projektet leds från Södertörns högskola och samlar ett internationellt forskarlag runt ett ämne med bestående akademisk bäring men också med viktiga praktiska implikationer för Östersjöregionen.

Om projektet på Södertörns högskolas sida