På den här sidan finns gemensam information som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarutbildningarna. Specifik information som rör enbart studenter eller VFU-lärare, samt kontaktuppgifter till VFU-administrationen och teknisk support för VFU-portalen/portföljen finns via länkar längre ner på sidan.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider

Nedan hittar du information och dokument såsom utbildningsplaner, kursplaner, kursguider och andra relevanta dokument som rör VFU-kurserna.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider

VFU-handboken

I VFU-handboken hittar du vilka ansvarsområden du har som VFU-samordnare, VFU-ansvarig, handledare och VFU-lärare.

VFU-handboken (pdf)

Utbildningar och aktiviteter 

För de flesta av våra aktiviteter är sista anmälningsdag en vecka innan respektive aktivitet. Detta har bland annat att göra med bokning av förtäring.

Årshjul för placeringsarbete

Med hjälp av årshjulet har du som är VFU-samordnare och rektor möjlighet att få en överblick över årets placeringsarbete inom VFU. 

 Placeringsarbete 

Utlokaliserad handledarutbildning

Nu har du som är anställd vid en skola/förskola med tilläggsavtal med Malmö universitet, möjlighet att gå en utlokaliserad handledarutbildning.

Om utlokaliserad handledarutbildning

Flexibel och tillgänglig utformning

Tanken med en utlokaliserad handledarutbildning är att den ska vara tillgänglig. Vi anpassar därför kursdagarna (4 halvdagar) så långt det är möjligt utifrån verksamheternas önskemål (exempelvis under redan inplanerade studiedagar). Det är också därför som mottagande skola/förskola/kommun står för lokaler. En kurs är tänkt att pågå under en ”utsträckt” termin, till exempel augusti till februari eller januari till september.

Det här innehåller kursen

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens roll, olika samtalsmetoder och handledningsstrategier samt dess konsekvenser. För att synliggöra relationen mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande analyseras undervisningssituationer med hjälp av didaktisk analys. I kursen behandlas vad som kännetecknar lärarkvalitet och yrkeskunnande. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen.

Mer om den utlokaliserade handledarutbildningen

Du som inte är anställd vid en partnerskola (skola/förskola med tilläggsavtal) har möjlighet att söka in till den reguljära handledarutbildningen. Länk till den hittar du längre ner på sidan.

Ansökningsprocessen och viktiga datum

För att en utlokaliserad kurs ska kunna genomföras, har vi ett riktmärke om 40–60 anmälda deltagare. Vi rekommenderar därför att intresserade skolor/förskolor går ihop och gör en gemensam intresseanmälan, alternativt att VFU-samordnaren inventerar intresset på alla skolor/förskolor i kommunen och gör en central intresseanmälan.

Skolan/förskolan/kommunen står för lokaler och kurslitteratur.

Intresseanmälan stänger den 15 februari för kurs som startar under efterföljande höst och den 15 augusti för kurs som startar under efterföljande vår. Se separata länkar för anmälan.

Intresseanmälan

Det går att anmäla intresse för mer än ett tillfälle – ange i så fall i anmälan under "Övrigt" att ni gjort detta, samt vilken termin ni helst vill delta.

Kursstart hösten 2024 (anmälan stänger 15 februari 2024)

Kursstart våren 2025 (anmälan stänger 15 augusti 2024)

Kursstart hösten 2025 (anmälan stänger 15 februari 2025)

Höstterminen 2023

VFU-portalen och VFU-portföljen

Om VFU-portalen och portföljen

VFU-portalen för VFU-samordnare

Alla utbildningstillfällen sker via mötesverktyget Zoom. Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive utbildningstillfälle. 

Utbildningstillfälle: Onsdagen den 4 oktober 2023, kl. 10.00–11.30

Anmälan till utbildningstillfälle 4 oktober: VFU-portalen för VFU-samordnare

Utbildningstillfälle: Onsdagen den 8 november 2023, kl. 10.00–11.30

Anmälan till utbildningstillfälle 8 november: VFU-portalen för VFU-samordnare

VFU-portalen för VFU-ansvariga på skola och förskola

Alla utbildningstillfällen sker via mötesverktyget Zoom. Sista anmälningsdag är en vecka före varje tillfälle då också en möteslänk skickas ut. 

Utbildningstillfälle: Tisdagen den 10 oktober 2023, kl. 10.00–11.00

Anmälan till utbildningstillfälle 10 oktober: VFU-portalen för VFU-ansvariga i skolan

Utbildningstillfälle: Torsdagen den 9 november 2023, kl. 10.00–11.00

Anmälan till utbildningstillfälle 9 november: VFU-portalen för VFU-ansvariga i skolan

VFU-portföljen för VFU-handledare

Alla utbildningstillfällen sker via mötesverktyget Zoom. Sista anmälningsdag är en vecka före varje tillfälle då också en möteslänk skickas ut. 

Utbildningstillfälle: Tisdagen den 14 november 2023, kl. 13.00–14.00

Anmälan till utbildningstillfälle 14 november: VFU-portföljen för VFU-handledare

VFU-samordnarträff 27 september

VFU-samordnarträffen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun eller som VFU-ansvarig på en friskola, och är bland annat ett bra tillfälle att träffas och diskutera VFU-frågor med andra som jobbar med VFU.

Anmäl dig till VFU-samordnarträffen

Partnerdag 27 november

Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun, VFU-ansvarig på en skola/förskola, rektor och VFU-lärare på Malmö universitet. 

Höstens tema är praktiknära forskning. Närmre presentation av programmet kommer inför träffen.

Tid: 27 november 2023 klockan 09.15–15.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen)

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta VFU-organisationen.

Anmäl dig till partnerdagen

VFU-seminarier

VFU-handledarseminariet är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Du behöver inte ha gått den poänggivande handledarutbildningen för att kunna gå seminariet, och som aktiv handledare bör man gå både handledarutbildningen och VFU-seminariet eftersom de kompletterar varandra. Man kan med fördel delta i seminariet vid flera tillfällen, eftersom styrdokument förändras och gruppernas sammansättning och därmed diskussionsämnen också varierar.

Innehållet i seminariet fokuserar på arbetet kring studenternas VFU samt bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår till stor del från deltagarnas önskemål och intresse. Dagen utgår ifrån kursplanerna som gäller för studenter antagna från och med hösten 2021 om inget annat anges i beskrivningen nedan.

Vi bjuder på lunch vid de tillfällen som erbjuds på plats på Malmö universitet.

När du klickar på anmälningslänken omdirigeras du till en annan sida där du får fylla i dina kontaktuppgifter. Kontrollera mejladressen innan du skickar in anmälan. Du får ett bekräftelsemejl om du har fått en plats direkt när du har anmält dig. Om du inte får det bör du kontrollera din skräppost och i andra hand kontakta VFU-organisationen. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot deltagare som inte har anmält sig eller som har fått besked att tillfället är fulltecknat.

OBS! Var noga med att anmäla dig till rätt seminarium eftersom de är uppdelade efter examensinriktning, på grund av att styrdokumenten ser olika ut. Om du har mer än en behörighet ska du välja det seminarium som motsvarar inriktningen du handleder inom.

Ämneslärare (7-9 och gymnasium) inklusive KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)

Anmälan till 16 november 09.15-16.00 

Grundlärare fritidshem

Anmäl dig till 16 november 09.15-16.00

Grundlärare f-3 och 4-6

Anmäl dig till 23 november 09.15-16.00

Förskollärare

Seminarium 1: Introduktion till kursplan/kursguide för VFU. På plats 26 oktober klockan 09.15–16.00

Innehåll: Information om Malmö universitet med dess organisation, utbildningens uppbyggnad, handledarrollen samt genomgång av kursplaner och kursguider.

Anmäl dig till seminarium 1

Seminarium 2: Teoretiska perspektiv på förskollärarprogrammet. På plats den 9 november klockan 09.15–16:00

Innehåll: Teorier som förskollärarstudenterna studerar under sitt ämnesdidaktiska år på programmet samt teoretiska perspektiv i förhållande till Specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmäl dig till seminarium 2

Seminarium 3: Handledaruppdrag och bedömning gällande VFU. Digitalt den 16 november klockan 09.15–13.00. 

Innehåll: Fortsättning och fördjupning gällande lärandemål och betygskriterier samt tips på hur man kan skriva i VFU-rapporten.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmäl dig till seminarium 3 (digitalt)

Seminarium 4: Fördjupning gällande VFU – handledaruppdragets komplexitet. Digitalt den 23 november kl. 09:15–13:00.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmäl dig till seminarium 4 (digitalt)

Workshop peer learning 30 november

Workshopen vänder sig till dig som är VFU-lärare och handledare. Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans.

Vi kommer under dagen tillsammans arbeta fram strukturerade läraktiviteter med utgångspunkt i VFU-kursernas styrdokument som handledare och student senare kan använda sig av under VFU.

Tid: 30 november kl. 09:15–16:00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Anmäl dig till workshop i peer learning

Vårterminen 2024

VFU-portalen och VFU-portföljen

Om VFU-portalen och portföljen

VFU-portalen för VFU-samordnare

Alla utbildningstillfällen sker via mötesverktyget Zoom. Sista anmälningsdag är en vecka före varje tillfälle då också en möteslänk skickas ut. 

Utbildningstillfälle 1: Tisdagen den 16 januari 2024, kl. 10.00–11.30

Anmälan till utbildningstillfälle 1: VFU-portalen för VFU-samordnare

Utbildningstillfälle 2: Onsdagen den 27 mars 2024, kl. 13.00–14.30

Anmälan till utbildningstillfälle 2: VFU-portalen för VFU-samordnare

VFU-portalen för VFU-ansvariga på skola och förskola

Alla utbildningstillfällen sker via mötesverktyget Zoom. Sista anmälningsdag är en vecka före varje tillfälle då också en möteslänk skickas ut.

Utbildningstillfälle 1: Onsdagen den 17 januari 2024, kl. 13.00–14.00

Anmälan till utbildningstillfälle 1: VFU-portalen för VFU-ansvariga i skolan 

Utbildningstillfälle 2: Torsdagen den 28 mars 2024, kl. 13.00–14.00

Anmälan till utbildningstillfälle 2: VFU-portalen för VFU-ansvariga i skolan

VFU-portföljen för VFU-handledare

Alla utbildningstillfällen sker via mötesverktyget Zoom. Sista anmälningsdag är en vecka före varje tillfälle då också en möteslänk skickas ut. 

Utbildningstillfälle 1: Onsdagen den 14 februari 2024, kl. 10.00–11.00

Anmälan till utbildningstillfälle 1: VFU-portföljen för VFU-handledare

Utbildningstillfälle 2: Tisdagen den 9 april 2024, kl. 13.00–14.00

Anmälan till utbildningstillfälle 2: VFU-portföljen för VFU-handledare

VFU-samordnarträff 7 mars

VFU-samordnarträffen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun eller som VFU-ansvarig på en friskola, och är bland annat ett bra tillfälle att träffas och diskutera VFU-frågor med andra som jobbar med VFU. Länk till anmälan kommer senare. 

VFU-seminarier

Förskollärare

Seminarium 1: Introduktion till kursplan/kursguide för VFU. På plats 21 mars klockan 09.15–16.00

Innehåll: Information om Malmö universitet med dess organisation, utbildningens uppbyggnad, handledarrollen samt genomgång av kursplaner och kursguider. 

Seminarium 2: Teoretiska perspektiv på förskollärarprogrammet. På plats 4 april klockan 09.15-16.00

Innehåll: Teorier som förskollärarstudenterna studerar under sitt ämnesdidaktiska år på programmet samt teoretiska perspektiv i förhållande till Specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Seminarium 3: Handledaruppdrag och bedömning gällande VFU. Den 11 april klockan 09.15–13.00. Seminariet sker digitalt.

Innehåll: Fortsättning och fördjupning gällande lärandemål och betygskriterier samt tips på hur man kan skriva i VFU-rapporten.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Seminarium 4: Fördjupning gällande VFU – Handledaruppdragets komplexitet. Den 18 april klockan 09.15–13.00. Seminariet sker digitalt.

Innehåll: Mötesplats och nätverkande med fokus utifrån deltagarnas inskickade frågeställningar och önskemål.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Ämneslärare (7-9 och gymnasium) inklusive KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)

11 april klockan 09.15–16.00

Grundlärare fritidshem

11 april klockan 09.15–16.00

Grundlärare f-3 och 4-6

11 april klockan 09.15–16.00

Partnerdag 17 april

Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun, VFU-ansvarig på en skola/förskola, rektor och VFU-lärare på Malmö universitet.

Närmre presentation av programmet kommer inför träffen.

Tid: 17 april klockan 09.15–15.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen)

Workshop peer learning 25 april

Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans.

Workshopen vänder sig till dig som är VFU-lärare och handledare. Vi kommer under dagen tillsammans arbeta fram strukturerade läraktiviteter med utgångspunkt i VFU-kursernas styrdokument som handledare och student senare kan använda sig av under VFU.

Tid: 25 april klockan 09.15–16.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

 

Seminarier om VFU

Avsett som självstudiematerial för VFU-ansvariga och handledare på skolor/förskolor.

Materialet fungerar att arbeta med i arbetslaget när man själv har tid och är skapat för att kunna användas inom samtliga examensinriktningar.

Seminarium 1: Kursplaner och kursguider

Du hittar kursplaner och kursguider för varje examen och inriktning under rubriken Kursplaner, kursguider och närliggande information längre ner på sidan.

Under följande länkar finns filmade föreläsningar som stöd för att sätta sig in i kursplaner och kursguider:

Föreläsning: Vetenskap och beprövad erfarenhet    

Margareta Serder och Anna Jobér, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om vetenskap och beprövad erfarenhet relaterat till VFU.

Föreläsning: Övergripande principer i styrdokumenten 1 

Marie Jedemark och Mikael Londos, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om styrdokumentens övergripande principer och huvudsakliga innehåll.

Föreläsning: Övergripande principer i styrdokumenten 2

Marie Jedemark och Mikael Londos, universitetslektorer vid Malmö universitet, föreläser om styrdokumentens övergripande principer och huvudsakliga innehåll. Här är fokus på handledning och bedömning av kunskap om, och tillämpning av, vetenskap och beprövad erfarenhet i VFU-kurserna. 

Ett förslag på upplägg för seminariet:

1. Se filmen Vetenskap och beprövad erfarenhet. Diskutera följande frågor gruppvis:

 • Hur utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt i vår undervisning/verksamhet?
 • Hur använder vi teoretiska perspektiv som verktyg för att planera, förstå och utvärdera vår verksamhet?
 • Vilka frågor ställer vi och vilka svar söker vi?
 • Hur kan vi göra studenterna delaktiga i våra samtal om undervisning/verksamhet baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet?

2. Se filmerna Övergripande principer i styrdokument. Läs kursplaner och kursguider för den examen och inriktning som berör dig som handledare. Diskutera i grupp utifrån frågorna nedan. De tre föreläsningarna har genomförts under partnerdagar och utbildningsdagar för VFU-lärare, och de avslutande frågorna i varje föreläsning vänder sig till VFU-lärare och kan vara intressanta att ta del av.

Varje grupp fördjupar sig i ett lärandemål i progression och följer detta i såväl kursplaner som kursguider. 

 • Resonera kring vari progressionen och de ökade kraven består. 
 • Resonera kring hur ni som handledare kan ge stöd åt studenten att nå lärandemålen i enlighet med betygskriterierna.
 • Resonera kring stöd åt studenten att reflektera över kopplingen mellan den egna undervisningen/verksamheten tillsammans med er handledare och andra studenter utifrån teori och etiska perspektiv hämtade från kurser i den högskoleförlagda utbildningen. 
 • Hur kan VFU-rapporten formuleras med utgångspunkt i kursplanerna och betygskriterierna i kursguiderna? Resonera kring värdet av att använda betygskriteriernas formuleringar för att öka förutsättningarna för en likvärdig och rättssäker bedömning från VFU-lärarna. 

Seminarium 2: VFU-handboken

I detta seminarium behandlas ansvarsområden, avtal, beslut och riktlinjer. Ordet skola används genomgående för både skola och förskola.

VFU-handboken innehåller beskrivningar av olika ansvarsområden samt länkar till avtal, beslut och riktlinjer.

Länk till VFU-handbok

Förslag på upplägg: (kan delas upp i flera seminarier/tillfällen)

1. Sätt er in i ansvarsområdena för VFU-samordnare, VFU-ansvarig och VFU-handledare. 

 • Resonera gruppvis kring hur samarbetet och kommunikationen mellan dessa funktioner fungerar på er skola.
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka?
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs? 

2. Sätt er in ansvarsområdena för VFU-lärare.

 • Resonera kring samarbetet och kommunikationen mellan er handledare och VFU-lärarna. 
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs? 

3. Sätt er in i det som står om gemensamma förhållningssätt. 

 • Resonera kring hur strukturen ser ut och fungerar på er skola.
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?

4. Sätt er in i ramavtalet (samt tilläggsavtalet om er skola är en partnerskola).

Länkar till avtalen finns längst ner i handboken.

 • Hur svarar er skola upp mot ansvarsområdena i avtalen?
 • Hur svarar universitet upp mot sina ansvarsområden?  
 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem? 
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?  

5. Bilda er en uppfattning om beslut och riktlinjer som styr VFU. Det gör ni genom att ta del av länkarna  längst ner i handboken. 

 • Finns det utvecklingsområden? I så fall, vilka? 
 • Finns det behov av stöd? I så fall, vad och från vem?
 • Hur ska utvecklingsområdena tas om hand? Vem ansvarar för att detta görs?

Ramavtal och tilläggsavtal

Malmö universitet har sedan 2014 deltagit i försöksverksamhet för övningsskolor och övningsförskolor (partnerskolor). Försöksverksamheten har avslutats och övergått till att bli permanent och omfatta samtliga av landets lärosäten, vilket framgår av en ny förordning (Förordning om utbildning till lärare och förskollärare, SFS 2021:1335).

Här kan du läsa mer om de olika avtalen och vad de innebär

Nyheter, minnesanteckningar, utvärderingar

Nyhetsbrev för kommuner 2023

Nyhetsbrevet går ut till alla som står som kontaktperson för en kommun i VFU-portalen (i regel VFU-samordnaren), och det är där vi hämtar kontaktuppgifterna för utskicket. Man kan ha mer än en kontaktperson inlagd och det är VFU-samordnaren som har behörighet att ändra dessa uppgifter.

Du som får nyhetsbrevet ansvarar för att vidarebefordra det till kollegor och andra som kan vara berörda av det.

Nyhetsbrev för friskolor 2023

Det här nyhetsbrevet går ut till dig som är registrerad som kontaktperson/VFU-ansvarig för en friskola hos oss.
Vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till övriga berörda/intresserade i din organisation.

Om du får ett utskick men inte längre är VFU-ansvarig, är vi tacksamma om du meddelar oss samt vidarebefordrar utskicket till den nya VFU-ansvarige.

Studentutvärderingar

Kontakt

Frågor om VFU (exempelvis gällande placering, kursplaner och kursguider, anmälan av omprov etc): ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: portalvfu@mau.se